Lelki erő és féktelenség – a Vaddisznó szimbolikája

A Vaddisznó sok kultúrában szent állat, az erő, a lelki erő, a kitartás és a legyőzhetetlenség jelképe. A Földhöz kapcsoló ősi teremtőerő. Emellett a kereszténységben a tisztátalanság, az erőszak és féktelenség kapcsolódik hozzá. Az ördög és több főbűn megtestesítője.

Bevezetés

A legtöbb nép mitológiájában megjelenik az állatőstől való származtatás, a totemizmus, amely arra utal, hogy ember és állat között valamilyen lényegi azonosság, kapcsolat van. Az állatok az emberi psziché alacsonyabb szintű ösztönoldalát, a bűnös szenvedélyeket szimbolizálják. A pszichoanalitika szerint az állat a tudattalan szimbóluma, amely a mesék, mítoszok, művészetek állathőseiben is megjelenik. Jung szerint a mesék állatai a hősök lelki világának szimbólumai. Az állatok fontos archetípusok, képesek kifejezni az emberi természet összetett voltát.

Március 3. a Vadak Világnapja, amikor a vadon élő állatok és növények sokszínűségét ünnepeljük, felhívva a figyelmet a fennmaradásuk és megőrzésük fontosságára. Ehhez kapcsolódóan írok három blogbejegyzést három vadon élő állat szimbolikájáról, energiáiról, amihez mi is kapcsolódhatunk, és inspirálódhatunk belőlük. Az egyik most sorra kerülő állat a Vaddisznó vagy Vadkan. Talán a többségnek nem kedvence, de a hazai erdőkben is gyakran találkozhatunk vele, így jó, ha megismerjük ezt a vadállatot.

A Vaddisznó a természetben

Eredetileg vizes élőhelyeken, mocsarakban, nádasokban élt, de ma a fő élőhelyét az erdők, elsősorban a bükk- és tölgyerdők adják. Jól alkalmazkodik, így Magyarországon lényegében mindenhol találkozhatunk vele, az emberi környezet zavaró hatásaihoz is hozzászokott, így akár belterületeken is megjelenhet. Éjszakai, szürkületi életmódot folytat.

A hímjét kannak, nőstényét kocának, a kicsinyét malacnak, majd süldőnek nevezik. A kifejlett egyedek marmagassága 60-120 cm, súlyuk 50 és 150 kg közötti. A kanok magányosan vagy kisebb csoportokban élnek, míg 2-3 rokon koca és utódaik több tíz egyedből álló kondákba szerveződnek. A párzási időszakban (novembertől januárig) a hímek küzdenek egymással. A malacok március-április környékén születnek, egy előre elkészített fészekben töltik életük első napjait.

Mindenevő, növényi és állati táplálékot is fogyaszt: fűféléket, gombákat, gyümölcsöket, puhatestűeket, rovarokat, pockokat, tojást, békákat, dögöket, de fő tápláléka a makk. Jellegzetes táplálékszerzési módja a túrás, ami az erdőben jelezheti is a jelenlétét.

A Vaddisznó a mitológiában

A görög mitológia több történetében is fontos szerepet játszik a vaddisznó, és több istennő (Démétér, Artemisz) kísérőállata is volt. Adóniszt, Aphrodité szeretőjét vadászat során egy vadkan öli meg (valamelyik változat szerint a féltékeny Arész vadkan képében). Véréből mitikus növények (például kökörcsin) sarjadnak. Adónisz a gabona és növényzet, a minden évben meghaló és újraéledő természet jelképe és istene lett, akit vadkan képében imádtak. Másik híres történet Héraklész tizenkét próbájának egyike, amely során elfogta az erümanthoszi vadkant.

Több kultúrában szent állatként tisztelték, vagy egyes isteneket vaddisznó képében imádták. Ilyen volt Ceridwen és Arduinna kelta istennő; Freyr és Freya; Kamapiaa, hawaii disznóisten; az egyiptomi Nut és Ízisz; Astrate szíriai termékenységistennő. Több isten és istennő szent vagy kísérő állata, például a rómaiaknál Mars hadistené. A hindu vallásban Visnu egyik megjelenési formája, vadkan képében hozta fel a tenger sötét mélyéből a Földanyát.

A Vaddisznó a néphitben

Az ókori Egyiptomban a Vaddisznó lunális, holdhoz kapcsolt szimbólum, a holdünnepeken vágtak disznót. A rómaiaknál a temetkezési helyeken a halott hősi bátorságának vagy a hirtelen jött halálának kifejezője.

Az indoeurópai népeknél a vaddisznó ősi szimbólum, egyszerre alvilági halálképzetnek és a természet ősi teremtő erejének megtestesítője.

Elsősorban a kan egy támadó indulatú állat, amely akadályt nem tűrve csörtet át az erdőn, és meg sebesülten is a végsőkig küzd. Ebből eredően a kelta népeknél a félelmet nem ismerő harcos jelképe, szent állat. A szentként tisztelt tölgy makkjával táplálkozik, így kapcsolatban áll a szellemi hatalommal. Erős és bátorság kapcsolódik hozzá. Más kultúrában is a Vadkan gyakori díszítő elem a különböző harci eszközökön, például sisak, pajzs.

A gallok szintén szentként, az istenek ősének állataként tisztelték. Teremtő energiákat, szellemi hatalmat, férfierőt társítottak hozzá. Húsát csak Samhain ünnepén fogyasztották.

A keresztényeknél negatív jelentésű: az ördöggel, hozzák kapcsolatba, fékezhetetlen indulatú, vad, tisztátalan és pusztító. A bujaság, a torkosság és a kéjvágy megtestesítője. Pozitív elemként Remete Szent Antal történetében jelenik meg. A középkori templomokban a vadkanvadászat mint a gonosz üldözésének jelképe jelenik meg. A megszemélyesített bűnök középkori allegorikus jelképein a Paráznaság/Kéjvágy alakja disznón lovagol.

A zsidó és arab kultúrában tisztátalan, bűnös állat, a húsának fogyasztása tiltott.

A kínai asztrológia 12. jegye a disznó, a nyugati asztrológia Skorpió jegyéhez kapcsolják. A disznó évekhez sikereket, sikeres befejezéseket kötnek. A buddhizmusban a tudatlanság, a szenvedélyek habzsolása kötődik hozzá.

Sok kultúrában a vadkanvadászat veszélyes foglalatosság, sok hős halála kapcsolódik hozzá. Bizonyos kultúrákban beavatási rítus.

Több kultúrában is a télhez, a téli napfordulóhoz kapcsolják, így a Vaddisznó a Tél allegóriája.

A mi disznó szavunk ótörök eredetű. Különböző források szerint a magyarok már a honfoglalás előtt tartottak disznót háziállatként. A történelmünkben több tragikus haláleset is köthető a vadkanhoz, például Szent Imre és Zrínyi Miklós. Érdekesség, hogy a kártyában legnagyobb ütőerejű ászt disznónak is szokták hívni.

A Vaddisznó energiái, szimbolikája

Jelentésköre némileg átfed a rokonával, a házi sertésével, a köztük lévő kapcsolatot a farkas – kutya különbséghez hasonlítják.

A Vaddisznó az elmondások szerint még sebzetten is küzd, támad. Így legyőzhetetlenséget, merészséget kapcsolnak hozzá. De emellett a dühöt, erőszakot és féktelenséget is. Hozzá kapcsolják a kegyetlen, zsarnok uralkodókat, hadvezéreket is.

Rendíthetetlenül átcsörtet az erdő aljnövényzetén. Emiatt kötnek hozzá kitartást, erőt, és átvitt értelemben lelki erőt. De emiatt tartozik hozzá a megszállottság, a mohóság és rombolásvágy is.

A koca elég termékeny és sok utódot szül, így a Vaddisznóhoz kötik a termékenységet és gazdagságot.

Életmódja, étkezési szokásai miatt tartják tisztátalannak, ördöghöz tartozónak. Emiatt kötik hozzá a lustaság, falánkság és bujaság bűneit.

A Vaddisznó lelki üzenete

A Vaddisznó szeret dagonyázni, így minket is megtanít a föld, az Anyaföld szeretetére, erejére. A hozzá kötődő teremtő erő bennünk is megteremti a lelki gazdagságot, ami az öngyógyító folyamatainkat is aktiválja. Felvetheti bennünk a kérdést: életem mely területén lenne szükségem teremtő erőre?

Mindenevő és alkalmazkodó, így minket is arra tanít, hogy kipróbáljunk új dolgokat. Hogy ne ítélkezzünk. Örüljünk annak, és fogadjuk el, ami jön. De figyeljünk, hogy ez ne függőséghez, lezülléshez vezessen. Felmerülhet bennünk a kérdés: tudok ítélkezésmentesen tekinteni a szeretteimre? És magamra?

Védi a területe határait, és féltőn óvja utódait, így minket is arra hív, hogy védjük a saját határainkat. Megtanít minket a gondoskodásra és felelősségre. De aktiválhatja bennünk a le nem rendezett anyakomplexusunkat. A Vaddisznó megpendítheti bennünk a kérdést: mennyire tudom tartani a határaimat? Életem mely területén túl zártak vagy túl nyitottak ezek a határok?

Kitartása minket is állhatatosságra szólít. Hogy minden akadályon átjutva elérjük a céljainkat. De negatív oldalként elhozhatja a megszállottságot, akaratosságot. Kérdésként felmerülhet bennünk: Hogyan reagálok, miként gondolok az elém kerülő akadályokra?

A mérete és súlya ad neki egy stabil alapot, így számunkra is elhozhatja a stabilitást, a belső középpontunk megtalálását. A Föld energiáját. Ami negatív oldalként akár a lustaságot is aktiválhatja bennünk. Felhozhatja bennünk a kérdést: Mi adja az életemben a stabilitást, a biztos pontot?

Felhasznált irodalom
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Basilius Doppelfeld: Szimbólumok II.: Ember és idő (bencés lelkiségi füzetek 18). Bencés Kiadó, 1998.
 • Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket. Bionergetic Kiadó, 2005
 • Vígh Éva: Állatszimbólumtár. Balassi Kiadó, Budapest, évszám nélkül
 • Magyar Etimológiai Szótár (online verzió): https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3 
 • https://parkerdo.hu/vadvilag/vadfajok/vaddiszno/
 • https://vadfajok.hu/project/vaddiszno/

Inspirációs feladatok

Keress történeteket, meséket, vagy olyan mitológiai alakokat, amelyek kötődnek a Vaddisznóhoz! Melyik fog meg ezek közül leginkább? A Vaddisznó mely aspektusát jeleníti meg? Hogyan kötődik ez a történet a saját mostani élethelyzetedhez?

Olvasd el a Napleánya királykisasszony című mesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az élettörténetedhez, jelenlegi életedhez? Rajzold le ez a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! Minden kilégzéssel engedd el a feszültséget! Érezd meg magadban a belső stabilitás, a lelkierő érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás