Kimozdíthatatlan erő – a Bika lelki üzenete

A Bika időszak a Kos impulzív erői után nyugodt, kiegyensúlyozott energiákat hoz. A föld elem a tápláló anyaföld képében jelenik meg. Ennek ereje szükséges a most elburjánzó növényzet táplálásához. A meggyökeresedés biztonságot, stabilitást, kimozdíthatatlanságot eredményez, de röghöz kötöttséget is magával hozhat. A Bika a természethez, földhöz, testünkhöz való kapcsolatot is megpendítheti bennünk.

„Az ember eredeti és örök igénye … az állandóság, a változatlanság, a személyes létezés elpusztíthatatlansága.” Popper Péter

A Bika időszak

Április 21. és május 21. között beköszönt a Bika időszaka. A Kos kirobbanó energiái után a Bika egy kevésbé intenzív, de stabil energiát képvisel. A Bika az egyik föld jegy, ami ebben az időszakban a tápláló anyaföld képében jelenik meg: táplálja, gondozza a Kos által felébresztett életet. Fix, szilárd jegyként is a stabilitást és biztonságot támogatja. Hideg és száraz, negatív, nőies, befogadó jegy.

Bolygója a Vénusz, ez a Vénusz éjszakai háza. Jele egy körön nyugvó félkör, amely a lelket, a Vénusz érző és befogadó oldalát fejezi ki. Színe a zöld. A hozzá tartozó testrészek a nyak, tarkó és váll, amelyek a teherbírást, de egyben a makacsságot, merevséget fejezik ki; valamint a torok, száj és gége, amelyek az érzéki örömökhöz, a bekebelezéshez kapcsolódik. Keleti megfelelője a Disznó vagy a Galamb.

A Bika időszak jellemzői

A természet változásai

A növények buja zöldjének sokfélesége vesz minket körbe: a fák burjánzó lombkoronája, a kiviruló rétek és mezők, a megállíthatatlanul felfelé törekvő csírák. A korábbi világos üdezöld sötétebb árnyalatba alakul át. A frissen kibújt növények szára és gyökere megerősödik, ezzel biztosítva a biztonságot és a stabilitást. A levegő a virágok illatától és pollenjétől nehéz. A gyümölcsfák virágai a méhek és más beporzók „keze munkája” nyomán már apró gyümölcskezdeményekké alakulnak.

Az újraindult élet a Bika kiegyensúlyozott energiáiban növekszik tovább. Ez az energia minden tekintetben az optimumon működik: visszafogott, tápláló, óvó, türelmesen nevelő – akár egy gondos anya. A Föld elem ilyenkor a gondoskodó ősanya képében jelenik meg: adakozó, buja és érzéki. A májusi fagyok és eső dacára a nyugalom és kiszámíthatóság jellemzi ezt az időszakot.

A Bika energiái

A Föld elemhez kapcsolódik a Bikában is megjelenő „anyagiasság”, amikor az anyag, a test, a kézzel fogható dolgok kerülnek előtérbe. A Bika egyik aspektusa a birtoklás. Az időszak szépségei, illatai minden érzékünket elkényeztetik, arra csábítanak, hogy elmerüljünk az érzéki életörömökben.

A Bika energiái kitartók és állhatatosak. Mint föld elemű időszak, magával hozza a szabályok, a belső kontroll fontosságát. Az ilyenkor növekvő élet stabilitásra, gyökerekre vágyik. De ez az energia negatív oldalként magával hozza a makacs mozdíthatatlanságot, merevséget.

A Bika állat (és női párja a Tehén) kitartó és nagy ereje; a méretéből és súlyából adódó földhöz való kötöttsége; a tápláló aspektusa; makacssága mind-mind jól szimbolizálja a Bika időszak energiáit.

A Bika a mitológiában

Bika-kultusz

A Bika az őstuloktól származik, az őskori barlangrajzok gyakori szereplője. A korai ókori társadalmakban jellemző volt a bika- vagy tehénkultusz. A Tavaszpont (a tavaszi napéjegyenlőség napja) az ókori kultúrák kezdetekor még a Bika időszakra esett: a Bika itt a termékeny, világot teremtő állat. Sok ókori teremtőisten vagy-istennő Bika, illetve Tehén alakjában jelent meg.

Majd a Tavaszpont átvándorolt a Kos időszakra, és a Bikával való kapcsolat is megváltozott. A váltás nagyjából a Minótaurosz történetének idején következett be, és ez a változás a mítoszokban is megjelent: ezt követően a Bika és a hős küzdelme a régi és az új energiák küzdelme (például Minótaurosz és Thészeusz; az egyiptomi Szeth és Hórusz; de ide tartozik az is, amikor Mózes összetöri az aranyborjút). A Bika kettőssége e természetközeli vallásokban az ellentétpárok küzdelmeként jelenik meg.

Bikához kapcsolódó mitológiai alakok

A Bika a Vénusz, görög nevén Aphrodité istennőhöz tartozik. Ő a szerelem, a szépség, az érzékiség istennője, de hozzá tartoznak a művészetek és a múzsák. Szintén ő a tenger szelíd, nőies oldalának istennője. Eredetileg egy anya- és termékenységistennő. Származására több történet is fennmaradt, de általában Ciprushoz kötik. Férje a sánta kovácsisten, Héphaisztosz, de több istennel és halandóval folytatott szerelmi viszonyt, például Árész hadistennel vagy Adónisszal.

A Bika Zeusz egyik gyakori megjelenési formája volt a görög mitológiában. A Bika csillagkép eredetét is az egyik ilyen történetre vezetik vissza. Zeusz beleszeretett Európéba, a gyönyörű föníciai királylányba. A lányt egy fehér bika képében rabolta el, és vitte Kréta szigetére. A kalandból három gyermekük született, az egyikük Minósz. Zeusz ennek emlékére teremtette a Bika csillagképet az éjszakai égboltra.

Minósz alakja szintén szorosan összefügg a Bika alakjával. Egy fehér bikát kapott Poszeidóntól, hogy áldozza fel számára. De annyira megtetszett neki az állat, hogy kicserélte, és egy másik bikát áldozott fel tengeristennek. Amikor erre rájött, és bosszúból Minósz feleségében szerelmet ébresztett a bika iránt, amely szerelem be is teljesült, és így született meg a félig ember, félig bika Minótaurosz. Minósz a szörnyszülöttet egy labirintus közepére rejtette, és ifjakat áldozott fel számára, mígnem Thészeusz meg nem ölte a Minótauroszt.

A Bikához több más görög monda-alak is kapcsolódik: Dionüszosz a Bika földközeliségét, testi örömökhöz való szoros kapcsolatát; Atlasz pedig a teherbírását jeleníti meg.

A Bika lelki üzenetei

A Bika földisége előhozza bennünk a Földhöz, a természethez, a testhez való kapcsolódás igényét. De ehhez kötődően az anyával való kapcsolat is felmerülhet bennünk. Ha kevés volt az anyai gondoskodás, akkor azt a Nagy Anyával, a Természettel való kapcsolódásban gyógyíthatjuk. Ha túl sok, akkor pedig a Földanya negatív aspektusa, a bekebelező, elnyelő alvilág képe jelenhet meg. Megkérdezhetjük magunktól: Hogyan kapcsolódom a természethez? És a testemhez? Hogyan gondolok a testemre? Milyen a kapcsolatom a belső Anyámmal?

A föld elemhez kapcsolódó „meggyökeresedés” biztonságot, de egyben röghöz kötöttséget, merevséget, mozdíthatatlanságot is megával hozhatja bennünk is. A Bika arra szólít, hogy maradj hű magadhoz. Ebben az időszakban foglalkozhatunk a változás, elengedés és a birtoklás témakörével is. Felmerülhet bennünk: Milyen külső és belső tényezők jelentik számomra a biztonság érzését? Mit találok magamban értékesnek? Meg tudom ezt őrizni? Milyen dolgokhoz ragaszkodom a végletekig? Minek az elvesztése fájna legjobban? Tudom, hogy mikor van ideje az elengedésnek?

A Bika termékenysége, gazdagsága a türelemben, a kitartó energiabefektetésben rejlik. Ez az időszak az aktív, kirobbanó változások helyett a nyugodt, visszafogott energiák ideje. De egyben a testi, érzéki örömök, a táplálás-táplálkozás időszaka is. Megpengeti bennünk a kérdést: Képes vagyok a türelemre? Mennyire vagyok kitartó a számomra fontos dolgokban? Mi okoz számomra örömöt és beteljesülést? Mivel táplálok másokat? És mivel táplálom önmagamat? Mindegyik részem megkapja a neki szükséges táplálékot? Mire vágyom a lelkem legmélyén?

Kimozdíthatatlan erő - a Bika lelki üzenete
Kimozdíthatatlan erő – a Bika lelki üzenete
Felhasznált irodalom
 • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
 • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
 • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
 • Andy Wilx – Anita Ganeri: Csillagok meséi – Történetek csillagképekről a világ minden tájáról. Móra Könyvkiadó, 2020
 • https://arnyekesfeny.hu/
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
 • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
 • Nink Gabriella: Fényüzenet – Önismereti és műveltségi írások. LIBRA Magyarország Kft., 2023

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, amely kifejezi számodra a Bika időszak azon aspektusát, ami most leginkább megjelenik benned, vagy amire most leginkább szükséged lenne!

Olvasd el A vörös tehén című magyar népmesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az életedhez? Rajzold le ezt a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! A kilégzésekkel lassan engedd el a benned lévő feszültséget! Találd meg magadban a mozdíthatatlanság érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás