A lét elviselhető könnyűsége – az Ikrek lelki üzenete

Ebben az időszakban a természet kiterjeszkedik, kiteljesedik. Derű és színesség uralkodik mindenfelé. Az Ikrek energiáit leginkább a Pillangó képe jeleníti: a könnyűség, a függetlenség, kötetlenség. A lelkünkben ezek megélését, valamint a belső ellentéteink kiegyensúlyozását aktiválja ez az időszak.

„Akármennyire is töprengtünk, belül a lelkünk tele van könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával.” Ottlik Géza

Általános leírás

Május 22. és június 21. között az Ikrek időszakát éljük. Meleg, nedves, pozitív jegy. A legrégebbi, közel-keleti kozmológia a Teremtés időpontját arra az időszakra teszi, amikor a Tavaszpont az Ikrekben volt. Ez az egyik pont, ahol a Tejút keresztezi az Állatövet.

Az Ikrek egy Levegő jegy, a Levegő változó minőségét képviseli, ami átmenetet képez, átad, közvetít. A Levegőhöz kapcsolják az intellektust is.

Keleti megfelelője a Patkány, Egér vagy a Bagoly. Hozzá tartozó testrészek a karok, a mellkas, a tüdő, a váll, kar és kéz. Az Ikrekhez rendelt emberi időszak a serdülőkor, a 14-21 év közti kor, amelyet a kettősségek jellemeznek. Ez a szárba szökkenés, a belső és külső viaskodások, megmérettetés időszaka.

Uralkodó bolygója a Merkúr, a Naphoz legközelebbi bolygó. A Merkúr jele a kör, kereszt és félkör egysége, ami a szellem, test és lélek egységét jeleníti meg. Egyfajta semleges közvetítő ezek között.

Energiák a természetben

Ez az időszak a fény, a meleg, a csapadék időszaka, amelyek mind az életet támogatják, serkentik. A Természetet ilyenkor derűs, színes, könnyed energiák jellemzik.

A növények küzdenek, versengenek ezekért az erőforrásokért: nagyobb tér, több tápanyag, több fény. Törekvés, terjeszkedés, térfoglalás jellemzi az időszakot. Ilyenkor növesztenek új ágakat, elágazásokat. A szár és a levelek a fény felé, a gyökerek a tápanyagok felé nyújtóznak.

Az állatok is versengenek egymással: küzdenek az életért, az utódok felneveléséért. Ez a Méhek kirajzásának ideje. Az emberben is fokozódik a tér- és mozgásigény. A versenyszellem. Ez jelenik meg mozgó, de mindig az Ikrek időszakára eső Pünkösd ünnepéhez kötődő pünkösdi királyválasztás szokásában is. De ennek a versengésnek nem a másik elpusztítása a célja, hanem az erőpróba, a másik általi fejlődés, a jobb minőség elérése.

Az Ikrek energiái

Az Ikrek egy Levegő jegy, így könnyed, érzelemmentes, megfigyelő, elkülönülő energiák jellemzik. Semleges, nincs saját iránya, mozgékony és változékony. Mindent körbevesz, mindent elér és összekapcsol. Az Ikrek időszak jelképe több helyen (például az indián asztrológiában és Jáván) a Pillangó. Ez a szimbólum magában hordozza az Ikrek lebegő könnyűségét és széles érdeklődését, valamint a kötetlen, egyik virágról a másikra szálló energiáit.

Az ellentétek, az ellentétek kiegyensúlyozásának időszaka ez. Ezek az ellentétes pólusok – mint például a fény és árnyék; nő és férfi; fent és lent; kint és bent; jó és rossz – egymás nélkül nem léteznek, kiegészítik egymást. Ez a kettősség megjelenik az ember belső harcaiban is. Szintén ide tartozik a nőiség két oldala: szűziességet, tisztaságot megjelenítő Mária és a szexualitást, női erőket képviselő Boszorkány. Ez utóbbit a keresztény egyház elnyomja, bűnösnek kiálltja ki, csak a nő tiszta oldalát ismeri el.

Az Ikrek időszakhoz az intellektus, a kíváncsiság tartozik. A megérteni vágyás, mert ha valamit értünk, az már kevésbé félelmetes. Mint Levegő jegy, a kommunikáció is hozzá tartozik: a megfoghatatlan dolgok szavakba öntése. Az igazság sokoldalúságát, relativitását hozza el. Ennek megértése, megtapasztalása a kulcs az ellentétes vélemények, nézőpontok feloldásához.

Kapcsolódó mitológia

Testvérpárok

A mesékben és mítoszokban az ellentétpárokat gyakran ábrázolják testvérekként. Ezek az ellentétpárok lehetnek egymás ellenfelei, a jó és a rossz megtestesítői, mint például Káin és Ábel, Romolus és Remus.

De lehetnek egymás kiegészítői, segítői is, mint Castor és Pollux, az Ikrek csillagkép két csillagához kapcsolódó mitológiai történetben. Az ikreket Zeusz nemzette hattyú képében Léda spártai királynéval, más mitológiai történet szerint Nemeszisz istennővel. A két születő tojás egyikéből kelt életre Kasztor (Castor) és Polüdeiukész (Pollux). Az egyik halandó, a másik halhattalan. A két testvér sok hősi küzdelemben vett rész, és amikor Kasztor meghalt, Polüdeiukész le akart mondani a halhatatlanságáról, hogy testvérével lehessen. Zeusz úgy döntött, együtt maradhatnak, és megosztozhatnak a halhatatlanságon azáltal, hogy felváltva élnek az égen és az alvilágban. Mindkét világban otthon vannak.

Apollón

Az Ikrek jegy olümposzi védnöke Apollón napisten. Ő a művészetek, a férfi szépség, a fény istene. Zeusz és Létó gyermeke. Ikertestvére Artemisz, a Hold egyik görög istennője. Érdekesség, hogy több szerelme is fává változott: Küparosszosz ciprusfává, Daphné babérfává, Drüopé tölggyé vagy jegenyévé változott.

Hermész

Az Ikrek időszakhoz leginkább Hermész/Merkúr kapcsolódik. Egyrészről amiatt, mert a csillagképhez tartozó bolygó a Merkúr, másrészről ez a csalafinta isten fejezi ki leginkább az Ikrek szellemiségét, energiáit.

Hermész Maia és Zeusz fia, és már egynapos korában ellopta Apollón marháit. A szónokok, filozófusok, kereskedők, hazugok, csalók és tolvajok istene. Gyors észjárású, agyafúrt, leleményes isten, aki jó szóforgató képességgel rendelkezik. Minden helyzetből ki tudja magyarázni magát, mindig van mentő ötlete.

Hermész az egyetlen isten, aki szabadon jár a különböző világok között, így ő az istenek hírvivője. Lélekvezető, ő kíséri a halottak lelkét az Alvilágba, és esetenként onnan vissza.

Összeköti a pszichénk különböző rétegeit is, ő adja a kapcsolatunkat a belső bölcsességünkkel. Ő az átmenetek, a határátlépések istene. Jelképei a szárnyas saru és sisak, a kétkígyós aranybot, láthatatlanná tevő sapka, és a kakas is. A lant és a fuvola feltalálója, de az írást is hozzá kötik.

A semlegességet, az ellentétek kiegyensúlyozását képviseli. Nem ítélkezik, csak közvetít. Üzenete, hogy nekünk kell megtalálnunk magunkban a két véglet közötti egyensúlyt.

Az Ikrek időszak lelki üzenete

Az Ikrek időszak felidézi bennünk a belső ellentéteink küzdelmét. Felerősítheti a belső vívódást a jó és rossz között. De ezek kiegyensúlyozására ösztönöz minket: egyszerre lássuk a jó és rossz tulajdonságainkat, ítélkezés nélkül. Ha nem valósul meg az egyensúly, akár kétkedésbe, kétségbeesésbe is torkollhat. Felhozhatja bennünk a kérdést: Inkább érzelmes vagyok, vagy a gondolataim irányítanak? A szív vagy az ész embere vagyok? Hogyan tudom ezeket kibékíteni magamban? Hogyan kezelem a negatívnak gondolt tulajdonságaimat?

Ez az időszak az értelem, a szellem időszaka, így az ezzel kapcsolatos témákat is előhozhatja bennünk. De ide tartozik az igazság, az igazság sokféle arcának megismerése, elfogadása is. Megmozdulhat bennünk: Mit jelent számomra az értelem? És a tudás? Milyen ismeretekre vagyok nyitott és befogadós? És mikre nem? Mit jelent számomra az igazság?

Az Ikrek időszakban a természet is arra sarkall, hogy megéljük a derűt, a szabadságot, a függetlenséget. A lét könnyűségét. Negatív oldalként ez nyughatatlansághoz, szétszórtsághoz vezethet. Felmerülhet bennünk a kérdés: Meg tudom élni az élet derűs, könnyed oldalát? Életem mely területein élem meg a szabadságot? Melyeken lenne szükségem több függetlenségre?

Megélhetjük a természetben jellemző térfoglalás, kiterjedés érzését. Külső és belső szinten is elhozhatja számunkra a megmérettetést világmegváltó tervek, a lehetetlen megkísértése képében. Megpengeti bennünk a kérdést: Életem mely területén töltöm ki az engem megillető helyet? Mely területen kéne jobban kiterjednem? Milyen megmérettetések voltak az életemben?

Az időszak aktiválja a pszichénk különböző rétegei közötti információáramlást, kapcsolódást, átvezethet minket ezek határain. Megfogalmazódhat bennünk: Mennyire hagyom megjelenni az életemben az ösztöneimet? Életem mely területén hagyatkozom az intuíciómra? Milyen előírások szerint élem az életem? Honnan erednek ezek a szabályok?

A lét elviselhető könnyűsége - az Ikrek lelki üzenete
A lét elviselhető könnyűsége – az Ikrek lelki üzenete
Felhasznált irodalom
  • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
  • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
  • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
  • https://arnyekesfeny.hu/
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
  • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
  • https://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, amely kifejezi számodra az Ikrek időszak energiáját! Meg tudod élni magadban ezt az energiát? Életed mely területén vennéd hasznát ennek az energiának?

Olvasd el A vitéz szabócska című Grimm-mesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az életedhez? Rajzold le ezt a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! A kilégzésekkel lassan engedd el a benned lévő feszültséget! Találd meg magadban a lebegő könnyűség érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás