A Nap könnye – a Méh szimbolikája

A Méh a különböző kultúrákban sokféle istenséghez és istennőhöz kötődik, szimbolikája ezáltal nagyon színes. Kapcsolódik a Naphoz, az egyiptomiak szerint Ré napisten lehullott és életre kelt könnyeiből született. A Méh szimbolikájához szorosan kapcsolódó méz az életerő, a lényeg, az esszencia jelképe. A lélek, a feltámadás, az önfeláldozás megjelenítője.

„A méh számára a virág az élet forrása, és a virág számára a méh a szeretet követe, és mindkettőjük számára, méhnek és virágnak egyaránt, örömöt adni és kapni egyszerre szükség és boldogság.” Kahlil Gibran

Méh a természetben

A Méh az egész világon elterjedt rovar, amelynek kb. 200.000 különböző faja létezik. A legtöbb jól szervezett társadalomban él, egy-egy családban akár több tízezer egyed is élhet. De vannak magányos Méh-fajok is, például a remeteméh.

A Méhek színe az aranysárgától a sötétbarnáig változhat, gyakran csíkozott. Jól tájékozódik a Nap állásából, a fény polarizáltságát is észlelik. Az egyik fontos érzékszerve a lába, amivel az ízeket tudja érzékelni. Nagyszerű építészek, a mirigyük által termelt viaszt felhasználva építik fel a hatszög alakú egységekből álló lépet. A Méhek egymás közt fejlett kommunikációt használnak, fő kommunikációs eszközük az úgynevezett méhtánc és a különböző feromonok.

A Méhek nektárral és virágporral táplálkoznak, amelyeket különböző növények virágaiból gyűjtenek. A nektárt a mézgyomrukban, a virágport pedig a hátsó lábukon található dús szőrzeten, a kosárkában szállítják a kaptárba. Az el nem fogyasztott mennyiséget méz vagy méhkenyér formájában a viaszból épített lépsejtekbe raktározzák el szűkösebb időkre. A hideg hőmérsékletet rosszul tűri, téli pihenésük során az életben maradt méhek tartják melegen a királynőt és a raj tagjait.

Egy Méhcsaládban egy anya vagyis Méhkirálynő van, elvileg csak ő hoz létre utódokat, akár napi 1500 petét is lerakhat. A többi nőstény a dolgozó, valamint van néhány hím, az úgynevezett here is. A megtermékenyített petesejtekből nőstény, a megtermékenyítetlenből hím ivarú egyed lesz. Néhány utódból szaporodóképes nőstény lesz, őket méhpempővel etetik. Felnőve kirepülnek, akár több hímmel is párosodnak, majd új családit hoznak létre. Néha egy-egy dolgozó is hozhat létre utódot, mivel nem szaporodás által jönnek világra, így mindig herék lesznek.

Védekezésül a legtöbb méhfaj a fullánkját használja. Általában ezt egyszer tudják használni, mert a szúrás következtében a Méh egy részével együtt kiszakad. Viszont a Méhkirálynő többször is tudja használni a fullánkját.

A Természet és az ember tekintetében a Méh legfontosabb funkciója a növények beporzása, ami által lehetővé teszik különböző gyümölcsök és magok beérését, és ezáltal az adott növény szaporodását, fennmaradását. A beporzás a Méhek nem szándékos jócselekedete: miközben egyik virágról a másikra szállnak, akaratlanul is átviszik az egyik virágról a másikra a megtermékenyítő virágport.

Méh a különböző kultúrákban

Már az előember is fosztogatta a vadméhek lépeit az aranysárga mézért. De a Méhek háziasítása is már korán, az i.e. 6-4000-ben már megtörtént. A feljegyzések szerint már az ókori nagy kultúrákban is elterjedt volt a méhészkedés.

Kínában a Méh a virágokon torkoskodó, ide-oda repkedő ifjú szerelmes jelképe. Érdekesség, hogy a kínai és európai népmesékben is megjelenő elem, hogy a hős a Méhek segítségével ismeri fel a valódi menyasszonyt, megmentendő királylányt.

A hindu vallásban Krisna, Visnu, Siva, valamint Káma szerelemistennő jelképe is a Méh. Egy indiai monda szerint egy gonosz óriás lelke és életereje több Méhben rejtőzik. Ez az elem szintén előfordul a magyar népmesékben: a gonosz legyőzhetetlensége abban rejlik, hogy az életereje darabjait elrejti valamilyen tárgyban vagy élőlényben, például egy Méhben.

Az ókori Egyiptomban egyrészről a napistenhez, Réhez kötik: a Méh a Napból érkezett lélek, Ré földre hullott és életre kelt könnye. Ré hieroglifája a méh, amely a születést, halált és feltámadást jelöli. Másrészről Néith egyiptomi istennő jelképe. Ezen kívül az Alsó-Egyiptomi Királyság szimbóluma. A mézet használták a balzsamozáshoz használt szer egyik alapanyagaként.

Az ókori görögök szerint a méz az istenek eledele, afrodiziákum, esszencia. Különböző gyógyszerek alapanyaga. A mitológia szerint Melissza nimfa a Méhek szülőanyja, és a mézet Dionüszosz találta fel. A gyermek Zeuszt Kréta szigetén Méhek táplálták. Démétér istennő szolgálóit Méheknek hívták. Harciassága, szúróssága miatt Athéné/Minerva istennőhöz is kapcsolták, de Aphrodité/Vénusz egyik mellékneve (Erycina) is Méhistennőségére utal. Apollón múzsáinak is szimbóluma. A fullánkját Érosz/Cupido nyilához, a szerelem nyilához hasonlították.

Már az ókori görögök is úgy tartották hogy ha valakinek a szájára kiskorában Méhek repülnek, azok megajándékozzák az ékesszólás adományával.

A görög-római néphitében is megjelenő elem, hogy a halottak lelke Méh (vagy darázs) formájában repül ki a testéből, az elhunyt lelke a Méhbe kerül. A Holdat is hívták ehhez kapcsolódóan kaptárnak: ez volt a néphit szerint a Méhlelkek gyűjtőhelye, a lélekutazás megállóhelye. Ezáltal a Holdistennőket is szimbolizálja. A Mithrasz-kultuszban a Méh a Bikától származik, ezáltal az életelv és a lélek jelképe.

A héberben a Méh, beszéd és lélek szavak egy közös tőről fakadnak, amely a „döngicsélésből” ered. Debóra, zsidó bíró- és prófétanő neve Méhet jelent.

A muszlim hagyomány szerint a Méhek az angyalok, valamint az igazhitűek jelképe azáltal, hogy mindig csak a legjobb virágra szállnak. A derviseket is jelképezheti a Méh, a méz pedig az általa keresett isteni valóság.

A kelta hitvilágban a halhatatlanság, a túlvilágról jövő titkos bölcsesség jelképe. A skandináv mitológiában Yggdraszill-t, a világfát méz táplálja.

A keresztény vallásban a Szentlélek, az isteni kegyelem szimbóluma, Isten szent állata. Másrészről Jézust is jelképezi, egyrészről a méz Jézus szeretetére és irgalmára, a fullánk pedig szenvedéseire utal. Máriához is kapcsolják, illetve a Méhkas a Megváltót megszülő érintetlen anyaméh, és így a remény szimbóluma.

A szibériai sámánizmusban szintén a testet elhagyó lélek szimbóluma.

A „Méh” szavunk ugorkori eredetű, ami arra utal, hogy elődeink is már régóta kapcsolatban állnak ezzel az állattal. A moldvai csángóknál a még egy szent állat, mivel ő adja a gyertyák alapanyagát, a viaszt. Emiatt a méh pusztulásakor a meghal igét használják, ellentétben más állatokkal.

A Méh szimbolikája

Jól szervezett társadalmuk, a szorgalmas alattvalók miatt az uralkodók, a tökéletes társadalom jelképe. Régen egyébként a Méhkirálynőt – királynak gondolták. Életmódjuk, a virágról-virágra repkedés, nektár- és virágpor-gyűjtögetése kapcsán a szorgalmat és a fáradhatatlanságot kapcsolják hozzá.

A Télen alvó, de Tavasszal újra kirajzó Méhek a feltámadást, újjászületést és a Tavaszt szimbolizálják. Mivel látszólag szüzen szül, így az Anyaistennők és Szűzistennők megjelenítője is. Fullánkja ellenben fallikus szimbólum. Az önfeláldozó védekezési módja miatt a hősi halál, a honvédelem szimbóluma is.

A lényeget, az esszenciát gyűjti a virágokból, így egyrészről a tisztaság, másrészről a lélek is kapcsolódik hozzá. A Másvilág szent állata, lélekszimbólum. Több módon is kapcsolódik a Naphoz: Ré napisten könnyeinek tartották az egyiptomiak; az építkezésénél használt jellegzetes hatszög-szimbólum a Naphoz (és a Szívhez) kapcsolódik. Jó kommunikációs képessége, a méz gyógyító ereje miatt a belső gyógyító erőnkhöz vezető út is kapcsolható a Méh szimbolikájához.

A szimbolikájához szorosan hozzátartozik a méz jelképe. A méz több hitvilág szerint is az istenek eledele. A szexualitás, testi gyönyör, termékenység életerő szimbóluma. Jung szerint a felsőbb Én- jelképezi, amely a belső, fejlesztő munka eredménye, a lélek érésének, átváltozásának, integrációjának kifejezője.

A Méh lelki üzenete

A Méh megtanít minket az aktív, termékeny élet szépségére, de mellette az eredmények élvezetére is. Hogy össze tudjuk gyűjteni, megteremteni és megérteni az életünk lényegét, esszenciáját. Az életünk édességét. Felhozhatja bennünk a kérdést: Tudom élvezni az életemet, az eredményeimet? Mi adja az életem édességét? Mi fejezi ki leginkább az életem lényegét?

Felhívja a figyelmünket a társadalmi szabályozottság, együttműködés, önfeláldozás fontosságára. Hogy lehet olyan eset, amikor az egyéni érdekeket a közösség érdekei javára fel kell áldozni. Megrezdülhet lelkünkben a kérdés: Milyen társadalmi témák leginkább fontosak nekem? Ezek milyen áldozatot követelnek tőlem? Képes vagyok ezt az áldozatot meghozni?

A Méh elvezet minket a Nap, a Fény felé vezető úton. Ami bevilágíthatja a belső erőnk felé vezető utat. Elvezet a gyógyító nektárunk forrásához, a módot annak megteremtéséhez. Felmerülhet bennünk a kérdés: Milyen utat világít meg ez a Fény? Mi a belső gyógyító nektárom forrása? Mit kell ennek segítségével meggyógyítanom magamban?

A Nap könnye - a Méh szimbolikája
A Nap könnye – a Méh szimbolikája
Felhasznált irodalom
 • Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket. Bionergetic Kiadó, 2005
 • Vígh Éva: Állatszimbólumtár. Balassi Kiadó, Budapest, évszám nélkül
 • Ted Andrews: Az állatok szimbolikája – Spirituális beszéd ember és állatt között. Alexandra Kiadó, 1993
 • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Basilius Doppelfeld: Szimbólumok III.: Ember és állat (bencés lelkiségi füzetek 19). Bencés Kiadó, 1998.
 • https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zim%C3%A9h

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet a Méh azon jelentéséről, amire most leginkább szükséged lenne! Életed mely területén tudnád ezt az energiát használni?

Olvasd el “Méhkirálynő” című mesét! Melyik részlet, meseelem érintett meg leginkább? Miért? Rajzold le ezt a részletet, és adj címet a rajzodnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet!  Kilégzéseiddel engedd el a benned lévő feszültséget! Engedd megtalálni magadban a belső lényeget! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás