Értéket teremtő értelem – a Vízöntő lelki üzenete

A föld dermedtségének enyhülésével bennünk is megmozdul az élet és az energia. A Vízöntő időszakban a Szaturnusz és Uránusz ellentmondó energiái uralkodnak: bennünk is a régi és az új küzdelmét hozza elő. Levegő elem, így az értelem, a ráció dominál, felerősödik az értékek és ideák jelentősége. A Vízöntő energiák a rend és hagyományok felbomlását hozzák el. Új szemszögek, átkeretezés segítségével új megoldások, új értékek születhetnek.

"Magányosan, mint egy fa, 
testvériesen, mint egy erdő"

Általános leírás

A január 21. és február 19. között a Vízöntő energiáinak időszaka van. Latin neve Aquarius. A csillagkép egy korsóból vizet töltő férfi (ritkán nő) alakjában jelenik meg, egyes ábrázolások szerint két korsóból öntve a vizet. Egyiptomból eredő jelképe a két hullámos vonal, amely a vizet ábrázolja. Kelet megnevezései: Majom, Ifjú, Holló.

A görög mitológia a Vízöntő csillagképben Zeusz által az Olümposzra elragadott, majd az istenek pohárnokává tett Ganümédész alakját látták. Más népek a téli napforduló után sasháton az égbe emelkedő napistent vélték benne felfedezni. Maga a Sas (Aquila) csillagkép egyébként a Vízöntő csillagkép közelében található.

A megnevezése ellenére a Vízöntő egy levegő jegy, a mindenütt jelen lévő, mindent átitató levegő felel meg ennek az időszaknak. A levegő jegyekhez a szabadság, a ráció, a gondolatok, ideák kötődnek. A másik levegő jegyben, az Ikrekben uralkodó Merkúr egy oktávval magasabb megfelelője: a merkúri megoldás saját dimenzión, logikán belüli, míg az uránuszi rendbontó módon új dimenziókba visz. A Vízöntő egy meleg, nedves, férfias, szilárd jegy, így az ekkor megjelenő értékek is szilárdak, állandók.

Érdekesség, hogy az állatövön vándorló tavaszpont jelenleg a Vízöntőben tartózkodik, így a jelenleg a Vízöntő korszakát éljük, így nem csak ebben a hónapban uralkodnak ezek az energiák, hanem nagy vonalakban ez jellemző a mostani világkorszakra is.

Kapcsolódások

Uralkodó bolygója a Szaturnusz és az Uránusz. A Szaturnusz energiáiról a Bak időszakról szóló bejegyzésben olvashatsz többet. Az Uránuszt a 18. század végén fedezték fel, és forradalmasította az akkori csillagászatot. A külső sötétségben felfedezett, idegen, rendszeren kívüli bolygó.

Hozzá kapcsolódik a magasabb szellemiség, az új értékeket teremtő értelem, a függetlenség, a rendkívüliség, az eredetiség. Összefügg mindennel, ami váratlan vagy végzetes kimenetelű. Az asztrológia beillesztette a rendszerébe, a Szaturnusz „társuralkodója” lett a Vízöntő időszakban.

A Vízöntőhöz rendelt testrészek az alsó lábszár, boka, amelyhez a tánc, az ugrálás kapcsolódik elsősorban. De a toporzékolás és a vádligörcs is – mindkettőt olyan élethelyzetekhez köti a szimbolika, amelyben beszorítva érezzük magunkat, és ahonnan menekülnénk.

Az emberi életkorszakokból a 6 hetes kortól a kb. 3 éves korig tartó időszak tartozik hozzá. A kisgyermek 3 éves koráig „Vízöntő” időszakban él, még nem alakul ki a valódi öntudata. Kapcsolódó szín a szürke. Helyszínei a bál, karnevál, kiömlő, hullámzó víz, árvíz, tükör, vízözön. Minden, ami telített a kiáradó, hullámzó energiákkal. Tárgyai a lobogó és a mese- és mondabéli élet-halál vize.

A hozzá kapcsolódó alakok egyike a Bolond archetípus, aki a szaturnuszi renden és normákon kívüli alak. A középkorban az egyetlen, aki a király szemébe mondhatta az igazságot. Szintén hozzá kötik a madár szellemiségét, amely az égen repül, ajándéka a szabadság, a könnyedség, a határtalan messzeség megtapasztalása. A földi dolgokat távolból, kívülállóként látja. De a repülés miatt gyökértelen, hiányzik számára a biztonság.

Az erények közül a Mértékletességet kapcsolják a Vízöntő alakjához. Tarot kártyák közül ide kapcsolható a Torony. Ez egy villámsújtotta kőtornyot ábrázol, amelyből kiesnek a régi rend képviselői, egy király és egy szerzetes.

Vízöntőre jellemző energiák

A fény és az erejében növekvő Nap hatására a föld fagyottsága, dermedtségé enyhül, láthatatlan energiák járják át a talajt. Az előző időszakok összetömörödött jellege, rendje lazulni kezd. De a fagy még sokszor visszatér, hiszen még jelen van a Szaturnusz.

A fák felébrednek (a néphit szerint január 20-án, Sebestyén napján megindul a fák nedvkeringése) , néhány növény, virág (például hóvirág, tőzike) megjelenik, egyes fák rügyezni kezdenek. A téli álmot alvó állatok lassan felébrednek, az enyhülő tél már kevésbé gyilkos az ébren átvészelő társaiknak.

A Vízöntő időszakot gazdag, kétirányú energiaáradat jellemzi. Energiái kettősek, ellentétesek és ellentmondásosak: egyrészről uralkodik benne a szaturnuszi hagyománytisztelet és rend, másrészről az uránuszi szabadságszeretet és lázadás.

Mulatságok, karneválok, lakodalmak, tánc, vidámság, könnyedség jellemzi ezt az időszakot. A fagyos földhöz hasonlóan az emberek életét meghatározó rend és szabályok is oldódnak, lazulnak: a testi-lelki vágyak kiszabadulnak.

Kapcsolódó mitológiai alakok

Uranosz

Uránosz volt maga az ég, Gaia, a földistennő szülte, majd vele nemzette gyermekeit: szörnyeket és titánokat. Ő a görög istenek ősatyja. Anyja támogatásával legkisebb fia, Kronosz/Szaturnusz fellázadt ellene, és megfosztotta férfiasságától. A lehulló vércseppjeiből a fúriák és gigászok, a tengerbe hulló péniszéből Aphrodité/Vénusz született meg.

Halhattalan révén nem halt meg, csak magányos szendergő álmát tölti. Fia Kronosz/Szaturnusz hasonlóan sorsra jutott, őt Zeusz/Jupiter győzte le – e két isten a sötét, terméketlen tél, a téli álmát alvó természet jelképei, mindketten a Vízöntőben uralkodnak.

Héra / Juno

A Vízöntő csillagképhez rendelt olimposzi istenség Héra/Juno, Kronosz és Rhea lánya, Zeusz/Jupiter főisten nővére és felesége. A házasság, családi élet, termékenység, szülés, gyermekáldás istennője. Ő jelképezi az anya és a feleség szerep nagyságát és fennköltségét. Emellett féltékeny, bosszúálló, kevély természete rajzolódik ki a róla szóló mítoszokból.

Levegős, légies istennő, egyik állandó jelzője a „tehénszemű”, ami miatt előképe lehetett az egyiptomiak Háthor tehénistennője. A termékeny föld, a tavaszi növények és virágok is hozzá tartoznak.

Egyéb kapcsolódó alakok

A Vízöntőhöz kapcsolódnak a különböző mitológiák kicsapongó istenei (például Dionüszosz), a palackból kiszabadult szellemek, az idők végeztét bejelentő angyal. De tipikusan Vízöntő alak Diogenész, akire a leírások alapján nem hétköznapi szokások és viselkedés volt jellemző. Egy hordóban lakott, mezítláb járt télen is. Nagy Sándor egyszer meglátogatta, ő éppen a napon sütkérezett. Amikor az uralkodó felajánlotta neki, hogy bármit kérhet tőle, ő csak annyit mondott, hogy ne állja el előle a napot.

A Vízöntő időszak lelki üzenetei

A fagyott talajhoz hasonlóan bennünk is megmozdul az élet, az energia. Az eddigi kötöttségeink – ha hagyjuk – most felbomolhatnak. Felengedünk mi is a dermedtségből. A Vízöntővel érkező levegő kiszellőzteti belőlünk az áporodott, dohos, régi energiákat, amik csak hátráltatnak, visszahúznak.

Felerősödik az ész, a ráció jelentősége, az ösztönök és az érzelmek háttérbe szorulhatnak. De ne hagyjuk, hogy az ész és a nagy ideálok bezárjanak magányunk elefántcsont-tornyába. Az értékek, az életünket meghatározó ideák átgondolására, felülvizsgálatára ad lehetőséget ez az időszak: Milyen értékek, elképzelések mentén élem az életemet? Melyek vannak a hasznomra, és melyek már idejemúltak?

Az időszak bennünk is felhozza a régi rend és a szabadság közti ellentétet. Arra ösztönöz minket, hogy a szokásos utak helyett új ösvényeket kövessünk. Megpendíti bennünk a kérdéseket: Hol vagyok elégedetlen a jelenlegi helyzetemmel? Mely területen lenne szükségünk változásra, a megszokottból való kizökkenésre? Milyen új, szokatlan nézőpont tudna segíteni az életemben? Hol küzd bennem a régi és az új? Milyen életterületeimre jellemző a hagyományos nézőpont?

A Vízöntő időszak magával hozza azt a gondolatot, hogy minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Nem különleges, nem jobb, csak más. Más utakon jár mindenki. Egyedül küzd, de az egész társadalomra ható jobbító újításokat hoz létre: „Magányosan, mint egy fa, testvériesen, mint egy erdő”. Arra tanít, hogy aki fejlődni akar, annak egy ismeretlen, idegen területre kell merészkednie, el kell hagynia az ismerős emberek világát.

Vízöntő csillagkép; Értéket teremtő értelem – a Vízöntő lelki üzenete
Értéket teremtő értelem – a Vízöntő lelki üzenete
Felhasznált irodalom
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
  • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
  • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
  • Molnár V. József: Kalendárium – Az esztendő körének szokásrendszere. Ős Kép Kiadó, 2009
  • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
  • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
  • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
  • https://www.arcanum.com/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-ki-kicsoda-az-antik-mitoszokban-F869D/
  • https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-okori-lexikon-CA894/

Inspirációs feladatok

Keress a mitológiában, az általad ismert mesékben, történetekben, vagy akár saját ismerőseid között olyat, akire nagyon jellemzők a Vízöntő energiák! Miért ő jutott eszedbe? Milyen energiák jelennek meg benne?

Olvasd el a Hat hattyú című népmesét! Hogyan jelenik meg a mesében a madár szellemisége? Melyik meseelem, részlet fogott meg leginkább? Miért? Rajzold le ezt a meseelemet, meserészletet, és adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, és szívd magadba a Vízöntő energiáit! Csukd be a szemed, és vegyél néhány mély levegőt! Ereszd ki a kilégzésekkel minden félelmedet, szorongásodat! Engedd be magadba a kérdést, hogy életed mely területén van szükség változásra, más nézőpontra, átkeretezésre? Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts erről egy alkotást bármilyen technikával, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz.

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás