Rend, struktúra, kitartás – a Bak időszak lelki üzenete

A Bak időszak a befelé fordulás időszaka. Ilyenkor a külső környezet hideg és fagyos, a szabályok be nem tartása végzetes lehet. Emiatt tőlünk is kitartást, elszántságot, sziklaszilárdságot vár az évnek ezen szakasza.

"Elaludtam és azt álmodtam, az élet öröm.
Felébredtem és láttam, hogy az élet kötelesség.
Cselekedtem és láttam, hogy a kötelesség öröm."
Tagore

Általános leírás

A Bak az európai asztrológia 10. jegye, amely december 22. és január 20. közötti időszakra esik. A jelképe egy elől kecskebak, hátul halfarkú keveréklény. A hal-rész Jézus, a kecske-rész a ótestamentumi bűnbak képét idézheti fel számunkra. A kecske egyúttal egy termékenység-jelkép, valamint a nemi vágy és az elkárhozottak megtestesítője. A kecske tövestől tépi ki a füvet, ami hasonló pusztítás, mint az ilyenkor jellemző téli fagy.

Az eredeti görög és latin neve „kecskeszarvat viselő”-t jelent. A keleti asztrológiában eredetileg egy halfarkú, vízi lény volt, csak később lett Bak. Keleti nevei kecske, juh vagy bárány. A csillagmitológia szerint a meghaló és újjáéledő, a halál állapotából visszatérő isten szimbóluma.

Keveréklény, így egyaránt képes megélni a hegyen, barlangban, tengerben, vagyis magasságokban és mélységekben – ez szimbolizálja az ég és föld, sötét és világos egységét. Az asztrológiai szimbóluma is ezen ellentétek egyesülésének jelképe.

A Bak egy hideg, száraz, föld jegy, a sziklák, kövek tartoznak hozzá. Bolygója a Szaturnusz. Féme az ólom (az ólommérgezés régi elnevezése a szaturnizmus, a Szaturnusz nevéből ered), amelyből a régi alkimisták aranyat akartak előállítani. Színei a fekete és a hideg kék. Nőies, kardinális, mozgásba hozó jegy.

Testrészek közül a térd és a különböző ízületek, csontok kapcsolódnak hozzá. A térd a hegymászót szimbolizálja, aki nem csak a hegyet, de a bennünk lévő félelmeket, gyáva ént is legyőzi. Ezek a hegyek lehetnek szellemi, lelki, szakmai hegyek. De a térdhez kapcsolódik a térdre ereszkedés, így az alázat, ellenvetés nélküli elfogadás is.

A hozzá kapcsolódó tárgyak a kötél, hurok; a kő, mint a legszilárdabb elemi minőség; a só, mint a legelemibb kristályszerkezet; a Szaturnusz révén a kasza és a homokóra.

Az égbolton vizes, vízhez kapcsolódó csillagképek veszik közre: a Vízöntő, Delfin, Déli hal, Flamingó vagy Daru.

Energiák a Bakban

A nappalok alig láthatóan, de növekednek. De egyelőre még a fagy, a hideg, a jégpáncél uralkodik. A föld ilyenkor hideg és fagyott. A növényzet láthatóan halott, az életfolyamataik szinte halálig lelassultak. A visszafogott energiák jellemzők. Minden élőlény tartalékol, az anyagcsere lecsökken. A mély álom, a tetszhalál időszaka ez. Az állatok közül a gyengék és betegek elpusztulnak – ők a tél zordságának és kíméletlenségének áldozatai. A Bak egy Egyenlítő alatti, így az alvilághoz tartozó csillagkép.

A Bak egy Föld elem, amely ebben az időszakban kardinális, előre vivő, haladó formájában jelenik meg: a Föld elem ilyenkor az elképzelések, ideák „földi”, kézzel fogható, fizikai megnyilvánulásait hozza magával. A Föld elemhez a jin, azaz a megőrző energia tartozik, amely a fizika stabilitást biztosítja. Ahogyan a föld is ilyenkor megőrzi a magot, biztosítja számára a biztonságot az életben maradáshoz.

A Bak időszakba esik a téli napforduló , amelyet már az ősi kultúrákban is megünnepeltek, termékenység-varázslatok és különböző halottkultuszok kapcsolódtak ezekhez a pogány ünnepekhez. A téli napforduló legsötétebb, legzordabb, legszorongatóbb idejében megszületik a Nap-hős, a megváltó (erről a téli napfordulóról szóló blogbejegyzésben olvashatsz többet).

Kapcsolódó mitológia

Egy görög mítosz szerint volt egy halfarkú kecske, aki a hegyekben volt otthon, de mindig tengert nézte, oda vágyott. A tenger annyira csábította, hogy egyszer csak a vízbe vetette magát. A vízbe érve rájött, hogy nem tud úszni, hableányok mentették meg, és húzták partra. Ilyen a Bak is: otthona a hegyvidék kemény valósága, de vágyik, hogy megszabaduljon a tél világának keménységétől és zordságától . De a víz, amihez az odaadás, érzések, összeolvadás tartozik, az nem az ő eleme.

Szaturnusz

A kapcsolódó bolygója miatt ide kapcsolódik Szaturnusz. Szaturnusz (vagy görög megfelelője Kronosz) az Ég és Föld fia, eredetileg munkás, földműves isten.

Apjának levágta hímvesszőjét, majd attól félve, hogy ő is a sorsára jut, lenyelte a születő gyermekeit (ez az élet és fejlődés tagadásának jelképe). Kivéve Jupitert/Zeuszt, akit anyja egy kőre cserélt le, és így később legyőzhette apját, és kiszabadíthatta testvéreit. Miután Jupiter elűzte, a földre menekült, ahol királyként Itália aranykorát hozta el, ezt ünnepelték az ebben az időszakban tartott szaturnália ünnep alatt.

Maga a bolygó egy hideg, sápadt fényű, lassan vánszorgó planéta. Hozzá kapcsolódik az öregség; egy komor, sánta, lassan bicegő, a halált jelképező aszott, kaszás alak jelképezi. A hozzá tartozó Tarot-kártya a Remete. Az év sötét hónapjaiból kettő (Bak és Vízöntő hava) hozzá tartozik. De ide tartozik az öregkor bölcsessége is, ami szembesít azzal, amit nem tudunk megváltoztatni, és segít a sorsunk elfogadásában. A legutolsó szabad szemmel is látható bolygó, így ő a Küszöb Őre, a határokat kijelölő. Egyik oldalon a kemény földi valóság, a másikon tér-idő dimenziótól megszabadított szabadság és könnyedség.

A reménytelenség bolygója, pozitív és negatív értelemben is. Pozitív, mert a remény mindig csapda. Negatív, mert eltávolít az „itt és most”-tól , olyanra hivatkozik, ami még vagy már nincs.

A Szaturnusz szó a héber Satin szóval rokon, amely akadályoztatottság jelentésű. Ebből származik a Sátán szó is – ami nem élhet bennem, az akadályoz, az gonosszá válik. Nevét a szombat őrzi, ami régen szerencsétlen napnak számított, a zsidóknál ma is kötelező pihenőnap.

Hesztia

A görögök nagy istennő hármasa (Héra – Démétér – Hesztia) közül az egyik. A házi tűzhely istennője, régen házi oltár is ez volt. Ez több szálon is kapcsolódik ehhez az időszakhoz: egyrészről ez a befelé fordulás időszaka, amikor a kint helyett a bentre, az otthon melegére vágyunk. Hesztia a tűz elem segítő, megzabolázott aspektusa: otthon, barátságosság, melegség tartozik hozzá.

Római megfelelője Vesta, mindkettő elnevezés a szankszrit „Vasz”, ragyogás szóból ered. Rómábanz örökkön égő szent tüzét a Vesta-szüzek őrizték, feladatuk és szüzességi fogadalmuk 30 évig (egy Szaturnusz évig) tartott, ünnepe a Vestalia, január 7-én volt.

Pán

Pán, a kecskeisten, Amalthea fia, Zeusz tejtestvére. Ebben az aspektusában a fényisten ellentétpárja, ami a legtöbb mítoszban annak ördögi énje. De Pán nem rosszindulatú, mint a részben róla mintázott keresztény ördög, hanem segít Zeusznak Kronosz és a titánok elleni harcban, valamint megmenti az isteneket Tüphón sárkánytól.

A Bak lelki üzenete

Ebben az időszakban az emberi kapcsolatok jelentősége lecsökken, lekorlátozódik, nem hangsúlyos. Inkább a magunkba vonulás, tartalékolás időszaka ez. Belelátás a mélységbe, lényegre koncentrálás ideje ez. Feladatok, célok kitűzésének időszaka ez. De most csak kis, lágy lépésekben: most csak terveket szővünk, ez még nem az aktív megvalósítás időszaka.

A sziklás, fagyott föld időszaka ez. A szabadon áramló érzelmek ilyenkor befagynak, korlátozva vannak. Az anyag teherként nehezedik ránk. Ilyen körülmények között a szabályokat, a törvényeket be kell tartani a túléléshez. Állhatatosság, kitartás, sziklaszilárdság, és néha önkorlátozás szükséges ehhez. Jellemző erre az időszakra a körültekintés, a módszeresség, a rendszeresség. Az életet ilyenkor úgy kell néznünk, amilyen: objektíven, tárgyilagosan. Ez nem az ábrándok és álmok időszaka.

A Bakhoz kapcsolódó kő, só vagy az időszakra jellemző jég, mindegyik strukturális és rendezett. Erre a rendre és struktúrára ilyenkor a lelkünknek is szüksége van.

A kecske a legszűkösebb, legnehezebb feltételek közt is megél, de ehhez szikárság, céltudatosság, önkorlátozás szükséges. Felelősséget kell vállalni ehhez, és tisztában lenni a határainkkal és a kötelességeinkkel. Ezek ennek az időszaknak a feladatai, hogy megtaláljuk ezeket önmagunkban.

A Szaturnusz bolygó a Küszöb Őre, így az énünk határai is ide kapcsolódnak. Életünk azon területeit uralja a Bak, ahol nem vagyunk szabadok, nem vagyunk elégedettek, ahol félelmeink, frusztrációink uralkodnak. Csak akkor szabadulsz meg a Szaturnusztól, ha elfogadod, megbékélsz a saját egyéni korlátoltságoddal, tökéletlenségeddel, lényed árnyoldalaival, amelyeket nem szívesen látsz. Mert amit nem élsz meg, az téged nem hagy élni.

De vigyázzunk arra, hogy ne a Bak árnyoldala jelenjen meg bennünk: az örömtelen szárazság, a dermesztő hidegség, az örökös bűnösség és felelősség érzése, a büntetéstől való szorongás, az élet napos oldalának hiánya.

Rend, struktúra, kitartás - a Bak időszak lelki üzenete
Felhasznált irodalom
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
  • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
  • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
  • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
  • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
  • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
  • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
  • https://arnyekesfeny.hu/

Inspirációs feladatok

Olvasd el A táltos kecske című népmesét! Melyik jelenet, meseelem fogott meg leginkább? Miért? Hogyan kapcsolódik ez a jelenlegi életedhez? Rajzold le ezt a jelenetet, meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Az életed melyik területén uralkodnak a Bak energiák? Milyen aspektusai jelennek meg itt? Ezt miben veszed észre? Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képen, ami ezt kifejezi számodra!

Menj ki a természetbe, szívd magadba a Bak energiáit! Csukd be a szemed, vegyél néhány mély levegőt, és engedd, hogy a tested ellazuljon! Milyen kép, gondolat, emlék, érzés jut eszedbe az állhatatosságról! Ha haza értél, rajzold le ezt a megjelenő képet, és adj címet az alkotásnak!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz.

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás