Kifürkészhetetlen mélység – a Rák lelki üzenete

A Rák időszak elhozza a fordulópontot az energiákban: a Nap a csúcspontja után visszavonul, a nappalok ismét rövidülni kezdenek. A természetben a kiteljesedés és az érés uralkodik. A Víz elemhez és a Holdhoz kapcsolódó időszak, amely megidézi ezek változékonyságát és passzív energiáját. Az áramló érzelmek mélységét, az ősökkel való kapcsolódást hozza el a lelki életünkbe.

"Igazi tudásunk elsüllyedt kincsként hever lelkünk tengermélyén." Müller Péter

Általános leírás

Június 22. és július 22. között van a Rák időszaka. A Rák hideg, nyirkos negatív jegy. Kardinális, mozgásba hozó, így bennünk is új folyamatokat indít el. A női, befogadó, jin energiák uralják.

Az ókori Egyiptomban a Rák megjelenése jelezte a Nílus áradását. Korábban szkarabeuszként ábrázolták a csillagképet. A babiloni és korai egyiptomi nagyon korai ábrázolásain viszont a vemhes Szamár jelképezte, amely a világ végén álló fényhegyek és a köztük felkelő nap képét jeleníti meg. A Szamár most a csillagkép két csillagának nevében jelenik meg (Északi és Déli Csacsi).

A Víz elemhez tartozik, a Rákban megjelenő Víz annak védő, óvó, termékeny aspektusa, mint például a forrás, a folyó, az eső, a magzatvíz vagy a könnyek.

Jele a Rák ollóit vagy két spirált ábrázol, amely egyes értelmezések szerint a felkelő és lemenő Nap megjelenítése.

Uralkodó bolygója a Hold. Színe a fehér és az ezüst. A fája a Szomorúfűz. A tarot kártyák közül a Hold és a Remete kártyája kapcsolódik hozzá, a Hold kártyán a Rák alakja meg is jelenik. A hozzá kapcsolódó testrészek az emésztőrendszer, a nyirokrendszer, a gyomor, valamint a női nemi szervek: a méh és a petefészek.

Helyei az otthon, a tengerpartok, a vizes-mocsaras és a holdvilágos tájak, a Víz mélysége és az örvények. Az emberi életszakaszok közül a beteljesülés, a párválasztás időszaka, archetípusa a gyermekvállalásra megérett nő képe.

A Rák energiái

Rák időszak a természetben

A Napforduló idején a Nap ereje teljében, a csúcson van, majd az ezt követő Rák időszakban látszólag megáll. Tetőzik a napfény, a napenergia, aztán önként visszavonul. Fordulat következik be az energiákban: a nappalok ismét rövidülni kezdenek, a napfény Rák módjára hátrálni kezd a sötétség elől.

Az ilyenkor jellemző napsütést és napfényt olyakor viharok dúlják szét, zivatarok, égzengés és villámlás kíséri a Rák időszakot.

Ez a Természet ösztönös termékenységének ideje: az élővilág a gyarapodása csúcspontján van. A virágzás időszaka véget ér, az érés időszaka veszi át a helyét. A korai gyümölcsök, termések, az első aratás időszaka ez. A Természet a teljességében, terített asztalként jelenik meg.

A Víz a Rákban

A Rák időszakra az érzelmek áramlása, örvénylése jellemző. A sodródás, a változékonyság, a változás képessége. Az ekkor megjelenő Víz a forrás, a belső kút, amelyben a mély érzelmek, a tudattalan, a múlt és az ősök rejtőznek. Ezeket az érzelmeket az ész csak szabályozhatja, de szét nem zúzhatja.

A víz ugyan formátlan és puha, de nagy ereje van: lassan, de kitartóan eléri a célját és nagy sziklákat formál és mozgat meg.

A Hold ereje

A Hold ciklusa 29 és fél napos. A változását már ősidők óta nyomon követi az ember, a holdciklushoz kapcsoltak különböző ünnepeket, jeles napokat. Egyes kultúrákban női, más kultúrákban férfi energiák megtestesítőjét látták benne. De egyes népeknél összeolvadt egy istenséggé, akinek két szeme a Nap és a Hold.

Az ebben az időszakban uralkodó Hold folyamatosan változik, alakja és mérete ciklusosan változik. Nincs saját fénye, a Nap fényét tükrözi vissza, így passzív energiákat képvisel. A változékonysága a hangulatunkra is kihat.

A Hold a belső istennő, a belső anyakép és a belső gyermek megjelenítője. A fordulópont, az átalakulás és örökös változás megtestesítője. Hat a Földre, a földi életre: az ár-apály változása, sok élőlény növekedési periódusai, termékenysége, a női ciklus befolyásolása is hozzá kapcsolódik. De ő maga a halál is, hiszen a változásnak, a ciklusoknak ez is elengedhetetlen része. Megidézi a Természet termékeny erőit a megfoganástól a halál utáni visszafogadásig.

Női minőség a Rákban

A Rák az ősi női princípiumot, a nagy anyai minőséget jeleníti meg. Ez lehet maga az Anya megjelenítése is, de átvitt értelemben az Anyaföld, az Anyatermészet is. Megjelenik benne az önfeláldozó szeretet. Megidézi az anya-magzat kapcsolat időtlenségét és kapcsolódását, ahogyan a magzatvízben lebeg.

A lélek energiái

Az ilyenkor uralkodó Nap fénye az emberi lélekbe is derűt sugároz. A szeretet energiája leng körbe mindent. A hazatalálás érzését élhetjük meg.

A lélekben a struktúra nélküliséget, formátlanságat, az időtlenséget idézi meg. Amikor a tudást, az összefüggéseket nem a ráció, hanem az érzelmek és az intuíció hozza el. Amikor a külső ingerek belül átalakulnak, elegyednek és kreatív folyamatokon keresztül teremtő erővé alakulnak.

A Rák páncélja a védelmet, a lelki biztonság, lelki egyensúly iránti igényt jeleníti meg. Amelyben megélhető a korlátlan elfogadás és törődés élménye.

A Rák és a mitológia

Elsősorban a Holdistennők kapcsolódnak ehhez az időszakhoz. Mivel a Hold arca is változó, így a legtöbb kultúra a különböző aspektusait más-más istennővel jeleníti meg. Az ókori görög mitológiában Artemisz a Hold növekvő fázisát és földi aspektusát, Szeléné az égi, kiteljesedett égitestet, Hekaté pedig az alvilági, sötét Hold megtestesítője. A sötét Hold istennői a női, befogadó oldalt, a ciklusokat, a meditációt és látomásokat, a kifürkészhetetlen mélységet jelenítik meg. Néha a termékenység és pusztítás urai is egyszerre.

A Rákhoz tartoznak a Nagy Anyaistennők, a Teremtés, az elemi erők istennő is, valamint Thétisz, görög tengeristennő is, aki a Víz kikutathatatlan, ősi teremtő erejét és változékonyságát, tápláló és pusztító erejét jeleníti meg.

Kelta istennők közül Danu / Anu / Aine tartozik ehhez az időszakhoz. Ő a kelta Napistennő, de a Hold ciklusai is hozzá tartoznak. A mély szerelem, a házasság istennője, de a víz gyógyító ereje is hozzá tartozik. Ő a Vörös Asszony, a kiteljesedett Nő, az ősi Anyaistennő megtestesítője.

Mitológiai történetek közül Héraklész egyik munkája, a Hydra legyőzése kapcsolódik. A küzdelemben Hydrát egy óriási Rák is segítette. Ez a jelenet került fel az éjszakai égboltra a Hydra és a Rák csillagképekben.

A Rák lelki üzenete

A Rákban megjelenő Víz azt üzeni, hogy forduljunk az érzelmeinkhez, az egyéni és kollektív tudattalanhoz. Merüljünk el az érzelmeink, a múlt belső kútjában, kapcsolódjunk és dolgozzunk ezekkel. Kapcsolódjunk az ősökkel, az ősforrással, a Föld ősi bölcsességével. Megrezegteti bennünk a kérdést: Mit tudok az őseimről, a felmenőimről? Milyen energiák érkeznek felőlük? Mit jelentenek számomra a hagyományok? Mit gondolok az érzésekről? Felesleges nehezítő tényezők vagy erőforrások? Melyiket hogyan élem meg?

A Rák és a Hold arra hív, hogy merjünk kockáztatni, a fejlődéshez változás szükséges, és az, hogy ki merjünk lépni a páncélból. Hiszen a Rák is fejlődése során levedli a páncélját, és védtelenül néz szembe a következő szakasszal. Arra tanít, hogy merjük megélni a bőrnélküliséget: merjünk átlátszók, érzők, érzékenyek lenni. Feltehetjük magunknak a kérdést: Mit mutatok meg magamból? És mi az, amit nem merek? Fel merem vállalni az érzékenységemet és sérüléseimet? Milyen páncélt kéne levedlenem?

Előhozza az anyasággal, Anyatermészettel való kapcsolatunkat. Valamint a Belső Gyermeket. De nem annak játékos, vidám oldalát, mint az Ikrek, hanem annak sérült, gyógyulásra vágyó aspektusát. Felhozza a kérdést: Mit jelent számomra a bizalom? És a szeretet? Mennyire fontos nekem a közelség? Mi jelenti számomra az otthont? Milyen a kapcsolatom az anyámmal? És a saját anyaságommal? Mit jelent számomra az Anyatermészet?

A Rák energiája hazavezet a lelkünk otthonába. A legmélyebb női teremtő erőkhöz. A mélységeinkben rejlő kincsekhez. A Rák az intuíció, a belső képek, az álmok nyelvén beszélve érint meg minket. Felmerül bennünk a kérdés: Mennyire vagyok készen befogadni az intuíció üzeneteit? Meg tudok nyílni az érzelmeimnek? Merek nekik szabad folyást engedni? Mi van a lelkem legmélyén? Milyen képek kísérik az életemet?

Kifürkészhetetlen mélység - a Rák lelki üzenete
Kifürkészhetetlen mélység – a Rák lelki üzenete; 3820098_Oleg Gamulinskii képe a Pixabay -en
Felhasznált irodalom
  • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
  • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
  • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
  • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
  • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
  • https://arnyekesfeny.hu/
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • https://hu.astrologyonline.net/inspirational-ine-celtic-goddess-love

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, amely kifejezi számodra a Rák energiája! Milyen címet adnál ennek a képnek? Az életed mely területén tudnád használni ezt energiát?

Olvasd el A kis rák című népmesét mesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az életedhez? Rajzold le ezt a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! Minden kilégzéssel engedd el a feszültséget, a lehúzó energiákat! Engedd be magadba a kifürkészhetetlen mélység érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás