A szárnyaló remény – a Fecske szimbolikája

A Fecske egy költöző madár, a téli távolléte után a Tavasszal érkezik vissza. Ő a Tavasz, a megújulás hírnöke, elhozza számunkra a reményt és a vigaszt. Szerencsét hoz az életünkbe. Szárnyalása minket is a lelki magasságokba hív. Elhozza számunkra a lelki felemelkedést és a szellemi éhség érzését.

Bevezetés

A legtöbb nép mitológiájában megjelenik az állatőstől való származtatás, a totemizmus, amely arra utal, hogy ember és állat között valamilyen lényegi azonosság, kapcsolat van. Az állatok az emberi psziché alacsonyabb szintű ösztönoldalát, a bűnös szenvedélyeket szimbolizálják. A pszichoanalitika szerint az állat a tudattalan szimbóluma, amely a mesék, mítoszok, művészetek állathőseiben is megjelenik. Jung szerint a mesék állatai a hősök lelki világának szimbólumai. Az állatok fontos archetípusok, képesek kifejezni az emberi természet összetett voltát.

Március 3. a Vadak Világnapja, amikor a vadon élő állatok és növények sokszínűségét ünnepeljük, felhívva a figyelmet a fennmaradásuk és megőrzésük fontosságára. Ehhez kapcsolódóan írok három blogbejegyzést három vadon élő állat szimbolikájáról, energiáiról, amihez mi is kapcsolódhatunk, és inspirálódhatunk belőlük. A következő sorra kerülő állat a Fecske. A Fecske a Tavasz hírnöke, de a szimbolikája ennél jóval gazdagabb.

A Fecske a természetben

A Fecske az énekes madarakhoz tartozik. Kb. 80 Fecskefaj létezik. A Földön mindenhol előfordul.

Kis méretű madár, csőre is kicsi, de meglepően nagyra tudja tátani. Tollazata felül sötét, fekete, barna sokszor metál csillogással, a hasi részen világos. Minden fajra jellemző, hogy a a farokrésznél van egy kis világos rész.

Melegkedvelő, így Európából Afrikába költözik. Valamelyik faj akár 11.000 km-t is megtesz, évente két alkalommal is.

Általában kolóniákban költ, gömbszerű agyagfészket épít. A kikelő fiókákat a pár mindkét tagja eteti.

Inkább a levegőben tartózkodik, a földre kevésbé száll le. Röpte könnyed, elegáns. Kizárólag olyan rovarokkal táplálkozik, amelyeket röptében elkap.

A Fecske a mitológiában

A görög szépség- és termékenységistennő, Aphrodité szent madara. Az egyiptomi Ízisz istennő Fecske képében, panaszosan csivitelve kereste a megölt férjét, Oziriszt. Egy görög mítosz szerint az istenek két halandó testvérlt, Proknét és Philoménét madárrá változtatta, hogy így védjék meg életüket Téreusz haragjától. Prokné fecske, Philoméné fülemülévé vagy csalogánnyá változott. Téreusz pedig búbosbankává alakult. A fecske tavaszi csicsergése Prokné gyászdala.

A Fecske a néphitben

Több népnél, például az európaiaknál és a kínaiaknál is a Tavasz hírnöke. Hozzá kapcsolják a feltámadást, a termékenység, a szerencsés fordulatot. Több szerencsével kapcsolatos néphit is kapcsolódik hozzá: a Fecskefészek a házon sikert, boldogságot, gyerekáldást, jó házasságot jelez. A magyar néphit szerint a fecskefészek mellé tűzött megszentelt barkaág megvédi a Fecske fészkét és a neki otthont adó istállót is.

Megölése viszont a balszerencsét jelent például a magyaroknál is, ugyanis Isten madara, így védelmet élvez ő és a fészke is. Az ókori római és görög néphit szerint az elhunyt gyermekek lelke ölt benne testet, így balszerencse megölni.

A Fecskéhez több gyógyító szer és szerelmi talizmán is kapcsolható. Az ókori görögök a fiatal Fecskék gyomrában található vörös kőnek (Chelidonius) mágikus tulajdonságot tulajdonítottak. Az indiai tengeri fecskék algából épített fészkét ma is potenciálnövelőként használják. Úgy tartják, ismeri a gyógyító növényeket, például szemproblémák esetén a vérehulló fecskefüvet használja. De időjóslás is kapcsolódik hozzá: a magasan szálló fecske jó időt jelez.

Egyes indián törzsek szerint a Fecske hozta le a tüzet a napból a farktollán, emiatt villás a farka.

Keresztény hitvilág pozitív dolgokat kapcsol hozzá. Egy skandináv legenda szerint a Fecske vigasztalta Jézust a keresztfán, a füstifecske torka amiatt piros, mert véres lett, amikor inni vitt a szenvedő Megváltónak. Emellett Jézus jelképének, Mária madarának, az isteni kegyelemnek is tartják.

Érdekesség, hogy mit tartottak a különböző népek a téli elköltözéséről: az ókori görögök elképzelése az volt, hogy toll nélkül, csupaszon a sziklákon tölti a telet; míg a kínaiak úgy gondolták, a tenger mélyén, egy kagylóban pihen ilyenkor.

A Fecske energiái, szimbolikája

A Fecske legáltalánosabb szimbolikája a szerencse, siker és bőség. Hozzá kapcsolódik a remény és az életöröm is. A szellem büszkeségét jelképezi a magasztos röptével, és szíve bánatának ad hangot a csivitelésével.

Vándorló madár, így más világokkal, a túlvilággal van kapcsolata. Egyúttal a vándorlás miatt a merészség, állandó veszély is kapcsolódik hozzá. Emiatt a halál is a szimbolikájának a része. A hideg évszak előli elmenekülés a bűnbánat, a visszavonulás jelképe. A vándorlás a hűtlenség, bizalomvesztés és felületesség érzetét is behozza.

Télre elköltözik, de visszatér, így a szeretetteljes emberi kapcsolatok, a szerelem, barátság megtestesítője. Hozzá tartozik a szeretet, védettség, egymásba vetett hit is.

Mivel a Tavasszal együtt érkezik vissza, így a tavasz, az újjászületés, a feltámadás szimbóluma. A tavasszal együtt megérkezik a fény és a meleg is, a Fecske is a meleget követi, így a fényhez és a tűzhöz is kapcsolódik.

Magasan szárnyal, a földre alig száll le, így a az övé a tisztánlátás képessége, aki magasról, más szemszögből látja a dolgokat. Felülemelkedik dolgokon. Ide kapcsolódik a megvilágosodás, az igazi látás, a magasabb szellemi erő, a szabad lélek és a függetlenség. Ide kötődik az elérhetetlenség és a szívfájdalom is.

A hajnallal kezd csivitelni, így a napkelte is hozzá kapcsolódik. A nagyra nyíló csőre azt sejteti, hogy mondanivalójában több van, mint elsőre gondolnánk, így a szavak mögött megbújó igazság és bölcsesség is hozzá tartozik. Hangrepertoárja elé szegényes, így a felesleges fecsegés, pletyka is köthető hozzá.

Családi élete, a gondosan megépített fészke már az ókor óta a gondoskodás példája. Mivel minden fiókáját részlehajlás nélkül táplálja, ezért az egyenlőséget és igazságosságot jelképezi.

A tátogó fiókák a szellemi táplálák utáni vágy jelképei. Az elegáns és szívderítő szárnyalása a szellem és a lélek felemelkedésének megjelenítője. Ez a szárnyalás megnyitja az ember szívét is, vigasztalást, reményt hoz a jobb fordulatban. Repülés közben elkapja a kártékony rovarokat, ezzel megtisztítja környezetét, ezzel a lelki tisztaság, megtisztulás szimbóluma is.

A Fecske lelki üzenete

A Fecske a Tavasz jelképe, így számunkra is elhozhatja a megújulást és az újjászületést. Elhozza a Tavasszal együtt a kérdést nekünk: Mit kell megújítanom magamban? Mi vár bennem újjászületésre?

A Fecske megtanít minket arra, hogy felülről szemléljük a dolgokat, és ezáltal elhozhatja nekünk a megvilágosodást. Képesek legyünk felülemelkedni dolgokon. Arra szólít minket is, hogy végig gondoljuk: Felül tudok emelkedni a sérelmeimen?

Ahogy a Fecske megtisztítja a lakóhelye környékét a kártékony rovaroktól, minket is arra inspirálhat, hogy tisztítsuk meg a lelki-szellemi környezetünket. Gondoljuk végig: Milyen ártók repkednek a környezetemben, amiktől meg kéne tisztítani az életemet?

Felhívja a figyelmünket arra, hogy odafigyeljünk a szavak mögött megbújó igazságra és bölcsességre. Felébreszti bennünk a szellemi éhséget. Hogy fejlődjünk és felemelkedjünk. A szárnyalása pedig minket is arra hív, hogy felszabaduljunk, szárnyalhasson a lelkünk. Felmerülhet bennünk a kérdés: Van olyan tevékenység az életemben, amiben megélhetem a lelkem szárnyalását? A jelenlegi életemben ki van elégítve a szellemi éhségem?

Felhasznált irodalom
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
  • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
  • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
  • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
  • Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket. Bionergetic Kiadó, 2005
  • Ted Andrews: Az állatok szimbolikája – Spirituális beszéd ember és állatt között. Alexandra Kiadó, 1993
  • Vígh Éva: Állatszimbólumtár. Balassi Kiadó, Budapest, évszám nélkül
  • Magyar Etimológiai Szótár (online verzió): https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3 
  • https://vadfajok.hu/vadfajok/

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet a Fecske energiájához! Mit fejez ki számodra ez a kép? Milyen címet adnál neki?

Keress mesét, verset vagy haikut a Fecskéről! Készíts hozzá illusztrációt, és adj címet a képnek!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! A kilégzésekkel lassan engedd el a benned lévő feszültséget! Érezd meg magadban a szárnyalás, felemelkedés érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás