Átalakulás és kreatív energia – A Róka szimbolikája

A Róka a ravaszságáról híresült el, de szimbolikája ennél jóval gazdagabb. A különböző népeknél megjelenik alvilági – lélekvivő állatként, tűzdémonként, gabonaszellemként, de szerelmi talizmánok is kapcsolódnak hozzá. A mesékben is leleményes állat, és sokszor segítő állatként jelenik meg. A különböző történetekben gyakran jelenik meg alakváltóként, elsősorban női alakban jelenik meg. Emiatt ősi női istenekhez, női, kreatív, termékeny energiákhoz kötik. Furfangossága minket is kreatív problémamegoldásra inspirálhat.

Bevezetés

A legtöbb nép mitológiájában megjelenik az állatőstől való származtatás, a totemizmus, amely arra utal, hogy ember és állat között valamilyen lényegi azonosság, kapcsolat van. Az állatok az emberi psziché alacsonyabb szintű ösztönoldalát, a bűnös szenvedélyeket szimbolizálják. A pszichoanalitika szerint az állat a tudattalan szimbóluma, amely a mesék, mítoszok, művészetek állathőseiben is megjelenik. Jung szerint a mesék állatai a hősök lelki világának szimbólumai. Az állatok fontos archetípusok, képesek kifejezni az emberi természet összetett voltát.

Március 3. a Vadak Világnapja, amikor a vadon élő állatok és növények sokszínűségét ünnepeljük, felhívva a figyelmet a fennmaradásuk és megőrzésük fontosságára. Ehhez kapcsolódóan írok három blogbejegyzést három vadon élő állat szimbolikájáról, energiáiról, amihez mi is kapcsolódhatunk, és inspirálódhatunk belőlük. A következő sorra kerülő állat a Róka. A Rókáról talán először a ravaszság juthat eszünkbe, de érdemes a többi tulajdonságát is megismerni.

A Róka a természetben

A róka a kutyafélék családjába tartozik. Nagyon sok rókafaj él, alkalmazkodóképessége kiemelkedő, így lényegében minden éghajlaton képes megélni a sarkvidéktől a sivatagig, hegyvidékektől a tengerpartig. Elterjedt egész Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában. Európában és Magyarországon a vörösróka elterjedt, aki a neve ellenére nem mindig vörös, előfordul barna és fekete színváltozatban is.

Éjszakai életmódot folytat, alkonyattól hajnalig aktív elsősorban. Fő tápláléka a kisebb rágcsálók, de lényegében mindenevő: rovarokat, férgeket, halakat is eszik, de nem veti meg a dögöket sem, emellett gyümölcsöket is fogyaszt.

Kötődik a területéhez, territóriumához, amelyet jól ismer, éjszakai is jól eligazodik benne. Fenntart egy kotorékot, rókalyukat, amelynek több kijárta is van. Visszajár ide, nappal általában itt pihen. A maradék táplálákát is ide rejti.

Párválasztásban monogám, de a év nagy részét magányosan tölti. A párzási időszaka a januári-februári időszakra esik, majd április vége felé születik meg a rókalyukban 3-6 utóda. A kölykök születésükkor vakok és süketek.

Általában hosszú, hegyes orra és füle van, és megjelenésében jellegzetes a hosszú, bozontos farka. A szőre, amellett, hogy védi a hideg ellen, a rejtőzködését is segítheti. A fülén keresztül ad le hőt, hogy hűtse magát. A farkát kormányzásra használja, de a hidegben ezzel védi a lábát és orrát a hidegtől.

Kitartó és gyors futó. Egy nyomvonalon fut, lábait nagyjából egymás elé helyezi. Kitűnő a szaglása, a látása és a hallása is.

Intelligens, változatos vadászati technikákat használ, sokszor folyamodik cselhez, álcázáshoz. Van, hogy elbújva kivár, majd lesből támad. Valamikor halottnak tetteti magát, úgy várja ki, hogy áldozata közel merészkedjen. Áldozatát hasonlóan ejti el, mint a macska: felugrik, és mellső lábaival csap le rá.

Más tulajdonságai is inkább macskaszerűek: lábujjhegyen jár, szeme ellipszis alakú, szőrét gondosan ápolja, ha szükséges, akár fára is mászik. A kutyához hasonlóan kíváncsiak. Élénken figyelik a környezetüket, tanulékonyak, folyamatosan mozgásba vannak.

A Róka a mitológiában

A kereszténységben Szent Bonifác attribútuma. A skandináv-germán mitológia ármánykodó istenének, Lokinak a kísérőállta, szimbóluma a Róka. A japánoknál Inari rizsisten áll kapcsolatban a Róka. Díszkapui mellett róka-alakok állnak, szájában a kincstár, irattár vagy a paradicsom kulcsával.

A Róka a néphitben

A legelterjedtebb és legrégebbi, ókor óta fennálló néphit a Róka ravaszságához kapcsolódik, de ennél jóval gazdagabb képet mutatnak a hozzá kapcsolódó hiedelmek.

Talán a színe miatt, de több népnél is tűzszellemként, tűzdémonként jelenik meg. Egyes indián törzsek úgy tartották, a Róka hozta el számukra a tüzet. A finnek úgy hitték, hogy az északi fény úgy képződik, hogy a Napróka a farkával rácsap a hóra.

Több nép hiedelemvilágába jelenik meg a Róka alakváltóként. A kínaiak szerint a idős róka átváltozik varázslóvá, de jellemzően inkább fiatal nővé, aki szerencsétlenséget hoz azokra, akiket sikeresen elcsábít. Egyes indián törzseknél éltek olyan történetek, ami szerint egy vadász véletlenül rájön, hogy a felesége valójában Róka.

Sok hiedelem szól a Róka és a szexualitás kapcsolatáról. Az ókori rómaiak Rókafarkat és egyéb testrészeket szerelmi bájitalként és talizmánként használták. A kínai hagyományokban megjelenő Rókaasszonyok rendkívül csábítók voltak, szexuális féktelenségükkel elszívták férfiáldozataik életerejét. Kelet-Ázsia más területein a Róka az erotika és csábítás szimbóluma.

Egyes kultúrákban egyfajta gabonaszellemként tisztelték, például a ókori rómaiaknál, Japánban, de a magyar néphitben is. Ez a szerepe elsősorban a üszög elleni védekezésben és a rágcsálók pusztításában jelent meg. Az ókori rómaiak például a gabona védelmében a Rókák farkához tüzet kötöttek és úgy engedték el őket. De Sámson is hasonló módszerrel gyújtja fel a farizeusok terményeit.

A többi kutyaféléhez hasonlóan lélekhordozó, alvilági állat. A perzsák szerint a Róka segíti át a holtakat a túlvilágra. A kínaiaknál bűvös erejű szellem vagy tündér. Az ókori egyiptomiaknál a rókabőr segítette a kapcsolatfelvételt a istenekkel. A perui indiánok tiszteltek egy Rókaistent is. Más indián törzsek az ezüst Rókát és a fekete prérifarkas teremtő ikerhéroszként tisztelték, akitől minden jó eredeztethető. A kereszténységben a ördög megtestesítője, a eretnekség, gonoszság, álnokság állata, a gonosz szellem megtestesülése. A japán történetekben a Róka a boszorkány szerepét tölti be. A szibériai hitvilág szerint a fekete Róka a pokol ravasz küldötte.

A Róka energiái, szimbolikája

A változatos vadásztechnikája miatt a leleményesség, ravaszság egyértelműen hozzá kapcsolható. Az életmódja miatt a Róka a csendes rejtőzés megtestesítője. Viselkedése néha gyávának tűnhet, de egyfajta bölcsesség és megfontoltság.

Az éjszakai és átmenetekhez (alkonyat és pirkadat) kapcsolódó életmódja miatt a alvilághoz kötik, ehhez kapcsolódóan lelki vezetőként, alvilági hírhozóként, ősökkel és ősi istennőkkel kapcsolatban lévő állat.

A kereszténységben a Mértéktelenség allegorikus megjelenítője. A tarot kártyák közül a Világ kártyáját kötik hozzá, amelynek jelentése az új világ megnyitása, növekedés, teremtés, alkotás.

Sok néphiedelem szerint a szexuális energia megtestesítője, így ezek a teremtő, kreatív energiák is megjelennek a Róka alakjában. Tűzszellem, így a fény, a megvilágosodás állata. Alakváltóként szinte minden esetben női alakban jelenik meg, így női energiák és ősi istennők kapcsolódnak hozzá.

Gyakori szereplő a mesékben. Az állatmesékben gyakran nála erősebb és nagyobb állatokat győz le fortéllyal, főleg a Farkast, aki ezekben a mesékben a nyers erőt és a butaságot jeleníti meg. A tündérmesékben gyakran jelenik meg segítő állatként, egyes mesékben emberi, elsősorban női alakot ölt, és így csábítja el és veszejti el az ellenfelet. Ezekben a mesékben a ember titkos vágyait, gondolatait tükrözi, magára veszi a felelősséget és egy második tudatként funkcionál.

A Róka lelki üzenete

Életmódja és változatos vadászati módszerei minket is a kreatív problémamegoldásra inspirálnak. És arra, hogy a céljainkat érjük el – ha nem ma, akkor majd máskor, de valamilyen megoldás mindenre van. De tudnunk kell, mikor cselekedjünk, és mikor kell csendesen meglapulnunk, és kitéréssel védenünk magunkat. Felhozza bennünk a kérdést: Az életem nagy kérdésére, problémájára lenne szükségem kreativitásra, teljesen más megoldásra, mint amiket eddig próbáltam?

A Róka példát mutat a párkapcsolatok egyensúlyára is: hogy egyszerre éljük meg a hűséget és szerezzünk tapasztalatot önállóan is. Feltehetjük magunknak a kérést: Mennyire tudom ezt az egyensúlyt a párkapcsolatomban?

Felruház minket az álcázás, a láthatatlanság, az alakváltás képességével is, amik bizonyos élethelyzetekben nagyon is hasznos, és jól használható eszközök. Milyen életterületeimen, szituációkban jönne jól az álcázás, alakváltás képessége?

Megmutatja, hogy mi is visszavonulhatunk a saját rókalyukunkba – ez a feltöltődés, az öngyógyítás helyszíne. De ez a visszavonultság kapcsolódhatnak a félelmeinkhez is: félelem az igazságtalanságtól, a félreértettségtől, az el nem ismertségtől. Egyúttal a rókalyuk lejárat belső világunkba, az őseink rejtett birodalmába. Felmerülhet bennünk a kérdés: Hol van az én rókalyukam, ahol ezeket megélhetem?

Éjszakai életmódja miatt, alvilági állatként lelki vezetőnek tekinthetjük. Arra sarkall minket, hogy kövessük a belső hangunkat. Levezet minket a lelkünk mélyére, és segít szembesülni lelkünk sötét, árnyékos oldalával. Segíti felszabadítani az itt megkötött energiáinkat. Szembesít minket az őseinkkel, a tőlük eredő erőkkel és feladatokkal. A Róka megpendíti bennünk a kérdést: milyen energiák lehetnek lekötve lelkem sötét oldalában? Milyen energiák eredhetnek az őseimtől? És milyen feladatok?

Felhasznált irodalom
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Basilius Doppelfeld: Szimbólumok II.: Ember és idő (bencés lelkiségi füzetek 18). Bencés Kiadó, 1998.
 • Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket. Bionergetic Kiadó, 2005
 • Ted Andrews: Az állatok szimbolikája – Spirituális beszéd ember és állatt között. Alexandra Kiadó, 1993
 • Vígh Éva: Állatszimbólumtár. Balassi Kiadó, Budapest, évszám nélkül
 • Magyar Etimológiai Szótár (online verzió): https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3 
 • https://vadfajok.hu/vadfajok/

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, ami kifejezi a számodra legfontosabb Róka energiát (a képnek nem kell Rókát ábrázolnia)! Mit fejez ki számodra ez a kép? Milyen címet adnál neki?

Olvasd el a Rókaszemű menyecske című mesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az élettörténetedhez, jelenlegi életedhez? Rajzold le ez a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! A kilégzésekkel lassan engedd el a benned lévő feszültséget! Érezd meg magadban az átalakulás érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás