Farsang – a kicsapongás és átlényegülés ünnepe

Farsang időszaka a tél és a tavasz küzdelme. A hideg enyhül, az élőlények előző évről megmaradt maradványai bomlani kezdenek. Ugyanígy bomlik meg ilyenkor a hétköznapokra jellemző rend és szokásrendszer. A világ a feje tetejére áll a Bolondok Ünnepén. Az ilyenkor szokásos jelmezekben, álarcokban megélhetjük a vágyott, mások és magunk elől is rejtett énünket.

"A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a saját bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint aki a valóságban. (...) Hogy az ember néhány óráig azt játszhatja, hogy megváltozott, elvarázsolták, idegen és ismeretlen lett hirtelen."
Szabó Magda

A Farsang hagyományosan a bálok, vigasságok és a lakodalmak időszaka. A közös mulatozások mellett voltak külön férfi- és női ivónapok is. Egyes források alapján egybefügg a karácsonyi ünnepkörrel, mert mindegyikre a mulatságok, lakomák jellemzők. És mindkettő a tél legsötétebb időszakára esik, és ilyenkor nincsenek mezőgazdasági munkák, így a sötétségből adódó szorongást van idő ezekkel az együttlétekkel, közös vidámsággal feloldani.

Pogány eredetű ünnep, a keresztény egyház az ördög ünnepének tartotta, és igyekezett „szentesíteni” ezt az időszakot is. Gyökerei már az ókorban is ismeretesek voltak, pl. a kelta Imbolc és az ókori rómaiak februári ünnepei, de a Szaturnália is kapcsolódik ide. A középkorban a Bolondok Ünnepének hívták.

A farsangi ünnepkör január 6-án, Vízkereszt napján kezdődik, és Hamvazószerdáig tart. A neve német eredetű, amely a Húshagyókedd előtti vidámsággal teli időszakra utal. Mivel Hamvazószerda napját a Húsvét dátuma alapján határozzák meg, így minden évben máskor van. Emiatt a Farsang hossza is évről évre változik. Változó hossza a napév (Nap-ciklusokon alapuló) és holdév (Hold-ciklusokon alapuló) összehangolásának következménye.

Jelmezes mulatságok, álarcosbálok ideje ez elsősorban. Korábban nem a gyerekek, hanem a felnőttek ünnepe volt elsősorban. A régi korokban férfi és női beavatások, termékenység-varázslások is kapcsolódtak ehhez az időszakhoz.

Cibere vajda és Konc király küzdelmét bemutató mulatságos színjáték Európa-szerte elterjedt farsangi szokás volt: Cibere vajda a böjtöt, Konc király a Farsang idejére jellemző zsíros-húsos ételeket jelképezte. Vízkeresztkor Konc király, míg Húshagyókedden Cibere vajda győzedelmeskedik.

A Farsang energiái

Ahogy az őszről megmaradt növényi és állati maradványok az enyhülésben bomlani kezdenek, úgy bomlik a farsanggal az ember lelke is. Felrúgja a hétköznapok rendjét, szokásait. Az emberi törvények érvényüket vesztik. Az ekkor megjelenő kicsapongás, mértéktelenség egyfajta biztonsági szelepe a társadalomnak: ilyenkor van lehetőség a felgyülemlett feszültségek levezetésére.

A Farsangban megjelenik az ellentétek: tél és tavasz, káosz és rend, dőzsölés és böjt küzdelme. Megjelennek benne a meghaló és most éledező természet energiái. A Sors, ami ellen hiába lázadunk.

A nagy mulatozás mellett a halál is megjelenik az utolsó napok téltemető, hamuval összefüggő szokásaiban.

A Farsanghoz kapcsolódó kiemelt napok

Regélő hétfő

Vízkereszt utáni első hétfő, több hagyományban is jeles nap. Egyes országokban törvénykezés, céhes ünnep, a tisztviselők munkába lépése kötődött hozzá.

Menyegzős vasárnapok

A farsangi időszak egyik fontos célja a pártalálás és az eljegyzés / esküvő. Erre utal az ebbe az időszakba eső vasárnapok elnevezése is. A Farsangot követően, Hamvazószerdától Húsvétig tilos volt minden mulatozás, így a lakodalmak is.

Farsang farka

A farsangi időszak utolsó néhány napja Farsangvasárnaptól Húshagyókeddig. A legnagyobb karneválok, mulatozások ideje. Ilyenkor tartják a leghíresebb karneválokat, a rió-i és a velencei karnevált is. Az utolsó három nap egyben téltemető, amikor régen jelképesen eltemették a falu bűneit, és elbúcsúztatták a telet, jelképesen feláldozták a telet képviselő szalmafigurát. Ehhez korábban akár valódi emberáldozatok is kapcsolódhattak. Például ilyen a hazai busójárás, ami szintén alakoskodó és téltemető fesztivál.

Farsangvasárnap

A Húshagyókeddet megelőző vasárnap (2023-ban február 19.), a farsangi ünnepkör csúcspontja. Régen ekkor tartották az asszonyfarsangot, amikor a nők ugyanúgy ihattak és mulathattak, akár a férfiak.

Húshagyókedd

Más néven Sonkahagyó Kedd, 2023-ban február 21. napra esik. Ez a Farsang utolsó napja. Szlovák hagyomány szerint ezen a napon zárva van a Mennyország kapuja, így aki ezen a napon hal meg, örök kárhozatra van ítélve. Európa-szerte tilos volt ekkor a fonás.

Hamvazószerda

A Húsvét előtti Nagyböjt első napja, 2023-ban február 22-én van. Nevét onnan kapta, hogy ezen a napon a régi keresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre. A hamu arra emlékeztet, hogy az ember porrá, hamuvá lesz. Egy középkori török forrás leírta, hogy az európaiak az év egy részén (Farsang idején) megtébolyodnak, majd egy varászszer (hamu) hatására újból visszatérnek rendes életükhöz.

Torkos Csütörtök vagy Kisfarsang

Hamvazószerdát követő csütörtök, 2023-ban február 23-a. Már a Nagyböjt része, de ekkor még megették a Farsangról maradt ételeket. Pár éve felelevenítették ezt a szokást, bár egyes források szerint rossz időpontban, mert igazából egy héttel korábban tartották.

A Farsang szimbólumai

Karnevál

A karneválok már régóta részei az emberiség különböző kultúráinak. Ugyan a legtöbbünknek először a farsangi karneválok jutnak eszünkbe, de nem csak ehhez az időszakhoz kötődtek, hanem más ünnepekhez, eseményekhez is, például téli és nyári napfordulók ünnepeihez, búcsúkhoz, lakodalmakhoz.

A karnevál a világrend felbomlását fejezi ki. A karnevál szó a latin carrus navalis szóból ered, ami szekér és hajó jelentésű. Eredetileg egy szimbolikus szekér volt, ami a termékenység és az óév halálának, káoszba hullásának szimbóluma, ugyanakkor a megújuló mitikus idő, a ciklikusan megújuló élet, a termékenység jelképe. A karnevál maga is a teremtést megelőző ősi állapotba való belemerülés. A Farsang a bőség, a gyönyörökben való tobzódás ünnepe, az intézményesített zűrzavar. Ilyenkor a világ és a társadalom rendje a feje tetejére áll. Sok társadalmi és vallási szertartást kifiguráztak, kigúnyoltak.

Jellemző az erős szexuális töltet, az agresszió és erőszak, amelyeknek sokszor intézményesített keretet is adtak. A történelem folyamán többszőr fulladtak a különböző karneválok vérfürdőbe, lázadásokba.

Az emberiség eredeti összetartozásának kifejeződése, a közösen megélt önkívület és révület. A közös mulatságok során az emberek elveszíthetik önnön elkülönültségük tudatát, egy alapvető közösségélményt tapasztalnak meg az egymással való együttlétben.

Álarc

Az álarc az átlényegülés, az átváltozás jelképe. Megvédi az Ént azáltal, hogy eltakarja, felismerhetetlenné teszi. Másrészről a viselőjét a megidézett lény erejével ruházza fel.

A természeti népeknél a mezőgazdasági, temetkezési és beavatási rítusokhoz kapcsolódik. Több kultúrában fontos szerepe van a halottkultuszban. A sámán szertartásokban az ősök, a segítők szellemét hivatott megjeleníteni.

A busó maskarák a termékenységet jelképező állatok (kos, kecske) megidézését szolgálják, így termékenységi varázslásokból eredeztethető.

A Farsang lelki üzenetei

A farsangi fesztiválok, mulatozások lehetőséget adnak a téli időszakban jellemző magunkba vonulás, otthon ülés után ismét nyitni a közösség felé. A tavasz lassú beköszöntével a bent helyett ismét a kint kerül előtérbe. Felmerülhet bennünk a kérdés: Hogyan vagyok ezzel az ismételt kinyílással? Hogyan élem meg magam a közösségben? Megtalálom az egyensúlyt a kint és bent között?

A jelmezbe bújás elősegíti, hogy kibújjunk, kilépjünk önmagunkból, kipróbáljunk más szerepeket. Megélhetjük azt az énünket, amit a hétköznapokban nem. Kibonthatja bennünk vágyott identitásunkat, amit a hétköznapok szabályai nem engednek meg. Megkérdezhetjük magunktól: Milyen belső rétegeim vannak? Melyik énemet szeretném leginkább megélni? Vannak olyan belső énjeim, vágyaim, amiket még magam elől is titkolok?

Segíthetnek végig gondolni a különböző szerepeinket. A maszk a perszónát, a világ felé mutatott arcunkat jelképezi. Feltehetjük magunknak a kérdéseket: Mennyire merevek vagy rugalmasak a maszkjaim? Szét tudom választani a valódi énemtől? Vagy már elválaszthatatlanul hozzám nőtt? Kinek engedem meg, hogy belásson a maszkom mögé?

Az álarcok kapcsán találkozhatunk az elfojtott énrészeinkkel, késztetéseinkkel. Megélhetjük az elnyomott, elhanyagolt oldalunkkal. Szembesülhetünk az árnyékunkkal és a gátlásainkkal. Megpendítik bennünk a kérdéseket: Hogyan tudnám ezeket a sötét oldalra űzött énjeimet magamhoz ölelni, felszabadítani? Akár megélni? Milyen kincseket, erőforrásokat találhatok meg ezekben a rétegeimben?

Farsang – a kicsapongás és átlényegülés ünnepe
Farsang – a kicsapongás és átlényegülés ünnepe
Felhasznált irodalom
 • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
 • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
 • Molnár V. József: Kalendárium – Az esztendő körének szokásrendszere. Ős Kép Kiadó, 2009
 • Czárán Eszter: Világnak Virága. Szerzői kiadás, 2005
 • Bajzáth Mária: Kerek élet fája – Jeles napok mesekalendáriuma. Lampion Könyvek, 2022
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Magyar Etimológiai Szótár (online verzió): https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3 
 • Magyar Néprajzi Lexikon (online verzió): http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1067.html
 • https://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito
 • https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet arról, ami kifejezi számodra az általad hordott maszkokat, szerepeket! Mit mond számodra ez a kép a saját maszkjaidról?

Olvasd el A kis gömböc című magyar mesét! Melyik meseelem, meserészlet fogott meg leginkább? Miért? Hogyan kapcsolódik az életedhez? Rajzold le ezt a meseelemet!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet!  Minden kilégzéssel engedd el a gátlásaidat! Engedd be magadba a kérdést, hogy milyen énrészeidet élnek az árnyékban? Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz.

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás