A szellemi inkubáció ideje – a Január lelki üzenete

Januárban fagy és színtelenség uralkodik. A természet csupasz és vázszerű. A magok a föld melegebb rétegeiben békésen alszanak. Így szunnyadnak egyelőre bennünk is a most megszülető tervek és célok, és várnak a szárba szökkenésre. De ez még a feltöltődés és erőgyűjtés, a lelki inkubáció időszaka, így rendjén van, ha ezek megvalósításába még nem most fogunk bele.

"Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrü sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben."
         Radnóti Miklós: Január

Általános leírás

A Január hónap az ókori római Janus isten és a neki szentelt hónap nevéből származik. Régi magyar elnevezései Boldogasszony Hava, Télhó, Fergeteg Hava.

A mostani naptárrendszerben az év első hónapja. De régen a rómaiak csak 10 hónapot nevesítettek, amelyek mezőgazdasági munkákhoz kötődtek. A január és a február nem volt nevesítve, ezek Szaturnusznak ítélt „időtlen” hónapok voltak. Később a január lett a 11. hónap, majd amikor a rómaiak áttették az évkezdetet január 1-re, Janus isten ünnepére, átkerült a mostani, évkezdő helyére a hónap is.

Energiák a természetben

A január a hidegség, a keménység, a földi realitás hónapja. Rudolf Steiner az évkört a légzési ciklushoz hasonlította, és a január ebben az a pillanat, amikor benntartjuk a lélegzetünket. Ebben a pillanatban csend van és nyugalom.

Még a sötétség az úr, de a nappalok hosszabbodnak. A világból hiányoznak a színek, a fekete, a fehér és a szürke uralkodik. A kövek, sziklák és a Bak energiái uralják a föld elemű hónapot.

Az igazi Tél hónapja ez, ami befagyasztja határt, a növényeket. Az ember testét és lelkét. Ha megszegjük a szabályait, a január megtartás helyett elpusztít mindent, ami új életre vár. A természet vázszerű, csupasz, a valódi, dísztelen önmagát mutatja. A föld kemény, fagyos, a világ dermedt. De a föld mélyében ott pihennek a magok, az új élet reményei: az élet, az energia a föld melegebb, megtartóbb rétegeibe húzódott vissza.

Kapcsolódó mitológiai alakok

Janus isten eredete

A hónaphoz leginkább a névadó istenség, a római Janus isten kapcsolódik. A fő ünnepe január 1-jén volt, ilyenkor áldozatot mutattak be neki a szerencsés új kezdet reményében. Janus az ókori római mitológia egyik legrégebbi, legszentebb istene, nincs megfelelője a görög mitológiában.

Egyes magyarázatok szerint Janus a Khaosszal volt azonos, már a világ keletkezésénél is létezett, ő az ősoka a világ szerveződésének. Élen jár az istenek között, ő a világrend őrzője. Janus a földművelés, társadalmi rend és törvények atyja. Egyes értelmezések szerint ő volt az itáliai aranykor uralkodója, elhozta az embereknek a bőséget és az istenek tiszteletét. Királyságába az elűzött Szaturnuszt is befogadta.

Eredetileg Diana férfi megfelelője lehetett, neve „fényes, ragyogó” jelentésű. Ez alapján Janus egy ősi napisten: reggel kinyitotta, este bezárta az ég kapuit. E szerepéből eredhet az is, hogy ő lett minden kezdet és minden vég ura. Ide kapcsolódik a két, ellentétes irányba néző arccal történő ábrázolása. Sokszor az egyik arcot ifjúként, a másikat szakállas férfiként ábrázolták, napistenként pedig az egyiken a Nap, a másikon a Hold díszelgett.

Janus isten szerepei

Hozzá tartozott a napok és hónapok, majd az év kezdete is. De ő volt a téli és a nyári napforduló ura. Kijáratok és bejáratok őre, szó szerinti és átvitt értelemben is. Ő az ajtók és kapuk őrzője: a házat nem csak a valós emberektől, hanem a ház óvó szellemeként az ártó erőktől, hazajáró lelkektől is védte.

Janus a háború és béke ura is volt. A neki épített kétajtós templom a béke és háború hírnöke: békében bezárták a kapuit, háborúban megnyitották, innen indultak hadjáratra a seregek.

Tőle származtattak minden életet, ő a bölcs teremtő. Hozzá fohászkodtak esküvők és gyermekszületések alkalmával, valamint vetésnél és aratásnál is. Janushoz tartozott a források, patakok fakasztása is, de a tengerrel, a hajóépítéssel is összefüggésbe hozták. Jelképe a kulcs és a bot, az előbbi az ajtók őreként, utóbbi az utazások védelmezőjeként illette meg.

A változások, átmenetek istene, a múltba és a jövőbe is tekint, ahogy mi is az újév első napján. De az újév csak egy naptári pont, ez a változás, átalakulás az év bármely időszakában belibbenhet az életünkbe: bármelyik napon felválthatja a régit egy nem várt új.

Jeles napok, ünnepek

Január 1. az Újév köszöntése

Régen az évkezdetet valamilyen jeles naphoz igazították, pl. a tavaszi napéjegyenlőség vagy a téli napforduló. Január 1-jét az új év kezdeteként először a rómaiak határozták meg. Az újév első napjához sok babona, szokás kapcsolódik, ezen nagy része a szerencse biztosítását és a bajok elűzését hivatott szolgálni. Az ilyenkor szokásos jókívánságok a kimondott szó mágikus erejébe vetett hit megjelenései.

Január 6. Vízkereszt

A téli napfordulós ünnepkör, a Karácsony 12 mágikus napjának vége, a Farsang kezdete. A betlehemi bölcsek ezen a napon találták meg a betlehemi csillagot követve az újszülött Jézust. Erre a napra teszik Jézus megkeresztelését is. Úgy tartják, Jézus minden évben ezen a napon megmerítkezik a vizekben, így az aznap hozott patakvízhez, kútvízhez, úgynevezett aranyvízhez mágikus képességeket kötöttek. Víz-, só- és tömjén-szentelés napja. Egyes területeken úgy vélik, ezen a napon ébred a patakok vize.

Január 20. Sebestyén

A hagyomány szerint ezen a napon felébrednek a fák, megindul a nedvkeringésük.

Január 22. Vince

A tavasz győzedelmeskedésének napja, amikor a világosság legyőzi a tél sötét erőit. A néphit szerint a madarak házasságának napja, így nem volt szabad az erdőben dolgozni, nehogy megzavarjuk őket.

Január 25. Pál

Ez a nap „pálfordulás” a télben, megünnepelhetjük a féltél elmúlását. Egyes vidékeken a néphit ehhez a naphoz kötötte a az azévi fagyhalál áldozatait: ők a tél áldozatai, amely áldozatok szükségesek a tavaszi eljöveteléhez, mert halál nélkül nincs megújulás.

A Január lelki üzenetei

A január lényegét talán a Remete archetípus fejezi ki legjobban. A karácsony után, ami az együttlevés időszaka, most magunkkal lehetünk. A természetben megfigyelhető visszavonulás, behúzódás, ingerszegénység segíti az önmagunkban levést, az egyedüllét megélését. Ilyenkor megélhetjük a magányt, az elhagyatottság érzését, de megélhetjük a jótékony, saját épülésünket és regenerálódásunkat elősegítő egyedüllétet is. A Remete lámpása pedig bevilágítja az önismeret útját.

A belső folyamatok, belső kérdések, belső világban való utazás hónapja ez, amikor erőt gyűjthetünk, feltöltődhetünk. Felmerülhet bennünk kérdésként: Hol bújnak meg az érzelmeim?

Előtérbe kerül a tervezés, a ráció, ami az újévi fogadalmakban is megjelenik. Bár ezek betartásához a hónapra jellemző fegyelmezettség és kitartás is szükséges. A szívósság, fáradhatatlan küzdőerő és a fegyelem, amivel az élőlények is túlélnek a tél és fagy ölelésében. Végig gondolhatjuk ennek kapcsán, hogy ezek a tulajdonságok hol jelennek meg az életemben? Melyiket kell erősítenem, melyikből van túl sok bennem?

A nagy tervek, víziók időszaka ez, de nem a cselekvésé, csak a felkészülésé és erőgyűjtésé. A terveink, céljaink csíráit még mi is magunkban, a belső rétegeinkben őrizgetjük, ahogyan az anyaföld az ilyenkor még pihenő magvakat.

Az ilyenkor előtérbe kerülő belső tartás, határok, szabályok és rend az apával való kapcsolat témáját pendítheti meg bennünk.

Negatív aspektusként megjelenhet a túlzott racionalitás, az alkalmazkodóképesség hiánya, lelki merevség, kényszeresség, a változásoktól való félelem, az elmagányosodás.

A szellemi inkubáció ideje - a Január lelki üzenetei
A szellemi inkubáció ideje – a Január lelki üzenetei
Felhasznált irodalom
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Basilius Doppelfeld: Szimbólumok II.: Ember és idő (bencés lelkiségi füzetek 18). Bencés Kiadó, 1998.
 • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016.
 • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
 • Molnár V. József: Kalendárium – Az esztendő körének szokásrendszere. Ős Kép Kiadó, 2009
 • Czárán Eszter: Világnak Virága. Szerzői kiadás, 2005
 • Bajzáth Mária: Kerek élet fája – Jeles napok mesekalendáriuma. Lampion Könyvek, 2022
 • https://www.arcanum.com/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-ki-kicsoda-az-antik-mitoszokban-F869D/
 • https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-okori-lexikon-CA894/

Inspirációs feladatok

Keress műalkotást, Dixit-kártyát vagy bármilyen képet a Remete archetípushoz! A január mely, számodra fontos energiái jelennek meg a képben?

Milyen vers, haiku, idézet vagy dalszöveg idézi meg számodra leginkább a januárt, a januárhoz kapcsolódó energiákat, érzéseidet? Keress, vagy írj saját magad! Készíts illusztrációt hozzá, és adj címet a képnek!

Menj ki a természetbe, és szívd magadba a január energiáit! Csukd be a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet, engedd el minden feszültségedet! Képzeld el, milyen a januári önmagad! Milyen képek, érzések, emlékek, színek jelennek meg előtted? Ha haza értél, jelenítsd meg a megjelenő képeket valamilyen alkotásban, és adj címet neki!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz.

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás