Kirobbanó újjászületés – a Kos időszak lelki üzenete

A Kos az állatöv kezdete, így a ciklus újraindulását, a természet és az energiák újjászületését jelképezi. Az évkör legnagyobb energiával rendelkező időszaka. Az ekkor uralkodó Tűz nagy energiájú, belobbantó erejű, de hamar eléghet. Elementáris életerőt hordoz magában, amelyet mi is felhasználhatunk a megújuláshoz, újjászületéshez, a bezárt állapotokból való kitöréshez.

"Tavasszal újjászületik az élet. Ahogy világosodnak a reggelek, hosszabbodnak a napok, úgy ébred fel újra a természet is téli álmából. A tavasz érkezése ünnep, melyben ott van az újjászületés - minden újjászületése. Legyen szó egy kis hóvirágról, egy rügyet hajtó gyümölcsfáról, de akár az emberek lelkéről is, minden új ruhába öltözik, minden újjászületik."
Graeser József

Általános leírás

Március 21. és április 20. között a Kos energiái kerülnek uralomra. Kezdete a tavaszi napforduló, amikor a fény és árnyék kiegyenlítődik, a nappalok hossza, a Nap ereje egyre nő. Ez a növekvő energia az éledő természetben is megjelenik: a Kos elhozza a Tavaszt, a természet kiszabadul, kitör a téli dermedtségből.

A Kos egy mozgásba hozó Tűz jegy, maga az Őstűz. Az állatöv kezdete és egyben a legnagyobb energiával rendelkező időszaka.

Szimbóluma a kos szarvát jeleníti meg, ami az erő, bátorság, hatalom jelképe. De alakja az ember-rúnából is levezethető, amely egy felemelt karú embert ábrázol, ami a megszületés, a feltörő élet, a Tavasz, a Kelet szimbóluma. Az ehhez kapcsolódó energiát a kos szarvai és viselkedése is kifejezi.

A kapcsolódó bolygója a Mars, színe a vörös, féme a vas és az acél. A keleti asztrológiai megfelelője a Kutya, a Farkas és a Griff.

A Kos energiái

A természet megelevenedik: a csírák nagy energiával kirobbannak a földből, a rügyek pattanásig feszülve kibomlanak, új hajtások, levelek, bimbók vesznek körbe minket. És virágok: a Földanya színes díszei. A gólyahír, nárcisz, ibolya, jácint és a koratavasz virágai színesítik az új hajtások zöldjét. A költöző madarak visszatérnek, udvarlásba, fészekrakásba kezdenek. Új életciklus kezdődik.

A Kos energiáit a Tűz energia jellemzi leginkább. Ez a Tűz a belobbantó, nagy energiájú tűz. A belőle áradó energia Húsvétig visszafogott. A Tűz a Nap földi tükröződése, amely az életet táplálja. Átalakít, tisztít, transzformál. Jelképezi az érzelmek, az indulatok kitörését. De őt magát is táplálni kell, önmagában nem létezhet. Átvitt értelemben nekünk is kellenek a célok, feladatok, amik a késztetéseink tárgyai lehetnek, és táplálják a belső Tüzet. A Kos tüze a kirobbanó újjászületés, ami nagy energiát ad az elinduláshoz, de gyorsan ellobbanhat, a kitartáshoz nem mindig elég.

Aktív, kiáradó energiák jellemzik, az eddig felgyülemlett és visszafogott erő ilyenkor teljes erejével előtör. Ösztönökkel, szenvedéllyel átitatott energia, a legszélesebb értelemben vett libidó. A színtiszta életösztön, kezdeményező erő, amely új területek meghódítására tör. De ezzel nem mindig tud mit kezdeni. A megvalósítás, a cselekvés élteti, mindig a jövő felé fordul.

A Kos egy férfias, harcias jelkép. Ebben a harciasságban benne van a védekezés és a támadás. Az életben maradáshoz szükséges agresszió. A Kos harci energiája egyenes, szemtől szemben találkozunk vele, nem hátulról támad. De ez a férfi energia elnyomhatja a női minőséget, figyelnünk kell, hogy ezek egyensúlyban maradjanak. Az így megszülető energia a vad, zabolátlan női oldalunk lehet.

A Kos időszakra a Tűz megfoghatatlansága, kötetlensége is jellemző. Az ismeretlen területek, a kaland jellemzi. De mellette ott az intuíció. Ez a Kosban a test intuitív bölcsességeként jelentkezik: a test, az ösztönök figyelmeztethetnek a veszélyekre.

Kapcsolódások

A Kossal indul az évkör, így minden dolgok kezdete. A mesékben az a rész, amikor a hős elindul, elhagyja a régi birodalmát, amely azt jelképezi, amitől meg kell válnunk. A Koshoz kapcsolódó testrész a fej, ami itt nem az intellektusra, hanem a születésre utal. És a születés is egy kezdet: fejjel előre kitörés a világba, amellyel helyet „öklelünk” magunknak a világban. Az élet első nagy kihívása, harc az életért.

A Kos egy férfi jellegű energia, kapcsolódik hozzá az Apa azon aspektusa, amely az anya-gyermek egységből megmutatja az utat a külvilág felé.

Kos a mitológiában

A Mars bolygó miatt Mars és görög megfelelője, Árész kapcsolódik a Koshoz. Árész Zeusz és Héra fia, az indulatos, zabolátlan hadisten. Dühből, férfi mag nélkül született. A 12 olümposzi főisten egyike, de rossz természete miatt a többi isten sem kimondottan szereti. Külseje viszont vonzó, így sok szerelmi kalandja volt a mítoszok szerint. Az egyik a szépség és szerelem istennőjével, Aphroditével folytatott viszonya, akivel közös gyermeke Harmonia, a szerelem és harc közötti egyensúly, a belső kiegyensúlyozottság allegóriája.

Egyik legismertebb, a Koshoz kapcsolt ókori görög mítosz az aranygyapjas kos legendája. Az aranygyapjas kost Nephelé, a felhők istennője küldte a földre, hogy megmentse gyermekeit, de lánya, Hellé, lezuhant róla. Phrixosz, a fia hálából és húga emlékére feláldozta Zeusznak, aki a Kos csillagkép formájában a csillagok közé helyezte. A gyapját a fiú Aiétész királynak adta. (Mivel a gyapja a földön maradt, így a csillagkép halovány.)

Tőle akarta megszerezni Iaszón és társai, az argonauták. Ez a király lányának, Médeának a segítségével sikerült, aki isteni beavatkozás hatására beleszeretett Iaszónba. Segítette kiállni a király által adott próbákat neki, és a tanácsára a szent tölgyfaligetben aranygyapjút őrző sárkányt zeneszóval altatták el, így megszerezve az értékes kincset. Az aranygyapjú a létható dolgok mögötti igazság, a belső, lelki célok szimbóluma.

A Kos lelki üzenetei

A természetből merítve mi is használhatjuk az időszak kirobbanó energiáit: kitörhetünk testi, szellemi, lelki szinten a bezárt állapotunkból. Megérezhetjük a Nap egyre növekvő erejét, és újjászülethetünk benne. A virágokhoz hasonlóan bennünk is feléledhet a kitárulkozás, a kiszabadulás vágya. Ehhez kapcsolódóan igyekezzünk minél több időt a természetben tölteni, hogy megmerítkezhessünk annak elementáris életerejében, és felhasználhassuk a nagy erőkifejtést igénylő tettekben. Felmerülhet bennünk a kérdés: Hogyan tudom kezelni magamban a kirobbanó erőket? Miben tudnám hasznosítani ezt a nagy energiát az életemben? Mennyire vagyok képes a lelki kitárulkozásra, legalább önmagam előtt?

A Kos a kezdet jelképe, így bennünk is elindíthatja annak vágyát, hogy új dolgokba kezdjünk. Hogy megújítsuk, újrateremtsük önmagunkat. De figyelmeztet minket a meggondolatlanságunkra is, hogy ne úgy vágjunk bele újba, hogy azzal fejjel megyünk a falnak. A hirtelen elhatározások nem mindig vezetnek el a célig. A Kos időszak a türelmünket is próbára teheti. Felhozza bennünk a kérdést: Hogyan kezdek bele általában új dolgokba? Át tudom alakítani a belső késztetéseimet cselekvéssé? Miben kéne most újrateremteni önmagamat, és életemet?

A Kos időszakhoz kapcsolódik az egészséges önérvényesítés, a célok, feladatok, amikért „éghetünk”. Felvetheti bennünk az öntudat és akarat témáit. De emellett a vetélkedés, agresszió, harci szellem témakörét is. Megfogalmazódhat bennünk a kérdés: Milyen célokért tudok megharcolni? Mi a viszonyom az agresszióval? Meg tudom élni az abban rejlő erőt? Milyen helyzetekben kell megvédenem magam? Milyen ügyekért tudok tiszta szívvel harcolni? El tudom fogadni a vágyaimat?

Az időszak áttörheti bennünk az érzelmek, indulatok gátját. Megtapasztalhatjuk lobbanékonyságunkat, akár a felgerjedő haragot, dühöt is. Felmerülhet a kérdés: Meg tudom élni az indulataimban is a mértékletességet és türelmet? A cselekvésemet az érzelmek vagy a tudatosság vezérli? Meg tudom találni magamban a szív nyugalmát?

Kirobbanó újjászületés - a Kos időszak lelki üzenete
Kirobbanó újjászületés – a Kos időszak lelki üzenete
Felhasznált irodalom
  • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
  • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
  • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
  • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016. Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
  • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
  • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
  • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
  • Andy Wilx – Anita Ganeri: Csillagok meséi – Történetek csillagképekről a világ minden tájáról. Móra Könyvkiadó, 2020
  • Nink Gabriella: Fényüzenet – Önismereti és műveltségi írások. LIBRA Magyarország Kft., 2023
  • https://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito

Inspirációs feladatok

Számodra ilyenkor tavasz elején milyen energiákat képvisel a Kosban megjelenő Tűz elem? Keress hozzá műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, ami kifejezi ezt számodra! Meg tudod élni ezt az energiát?

Olvasd el Az aranygyapjas kosok című népmesét! A mese mely részlete, eleme fogott meg leginkább? Miért? Kapcsolódik ez valahogyan az élettörténetedhez, jelenlegi életedhez? Rajzold le ez a jelenetet vagy meseelemet! Adj címet az alkotásnak!

Menj ki a természetbe, szívd magadba az energiáit! Csukd le a szemed, vegyél néhány mély lélegzetet! A kilégzésekkel lassan engedd el a benned lévő feszültséget! Találd meg magadban az újjászületés érzését! Hagyd, hogy megjelenjenek benned ennek kapcsán érzések, gondolatok, színek, emlékek! Ha haza értél, készíts ezekről egy rajzot, és adj címet a képnek!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás