Feloldódás az óceáni érzésben – a Halak időszak lelki üzenete

A Halak időszak a tavasz kezdete, az első virágok, az első rügyek időszaka. A Víz elem, és ezáltal a tengerek és óceánok titokzatos, változékony, árnyszerű világa kapcsolódik ide. Az őstenger, a magzatvíz életet adó közege. A mocsári világban a pusztulásból megszülető élet varázslata. Az emberi lélekben is az óceáni érzést idézi meg: az egységben való feloldódást, az élet áramlataival való sodródás élményét, a tudattalan mélységeinek termékeny rétegeit.

"Az életed egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog..."
Felhőatlasz c. film

Általános leírás, megfeleltetések

Február 20. és március 20. között beköszönt a Halak időszaka. Ez az állatöv utolsó jegye, ez után a ciklus újraindul. A csillagképbe látott kép két ellentétes irányba úszó hal: az egyik az egységgel való összeolvadás, a másik az egységből való kiválás felé tart. Jele két félkör, középen egy vonallal összekötve. A lélek, a két pólus felé történő odafordulás kifejezői.

Uralkodó bolygói a Jupiter és a Neptunusz. A Neptunusz szintén Szaturnuszon túli, a Földről szabad szemmel nem látható bolygó. 1876-ban fedezték fel, az asztrológia a Halak csillagképhez rendelte hozzá. Kékes-zöldes színű, szabálytalan, elmosódó felszínű bolygó, amely 164 év alatt kerüli meg a Napot, így hatása generációkra kihat.

A Víz elem kötődik hozzá. Az víz itt megjelenő aspektusa a magzatvíz, az őstenger, amelyből az élet, az új ciklus születik. A Halak időszak a tavaszi esők hírnöke. Az olvadásé. A földbe szivárgó víz. A hajnali mocsár mélye. A mocsár, amely ilyenkor egyszerre a halál és a tobzódó élet helyszíne.

Hideg, nedves, változékony, hasonuló jegy. Nőies és befogadó. A hozzá rendelt testrész a lábfej és a talp. Ezen keresztül kapcsolódunk a földhöz, a föld szennyéhez, a szenvedéshez.

A Halak időszak közegei a víz alatti, elsüllyedt világok, a víz különböző megjelenési formái: a köd, pára, mocsaras, hínáros helyek. Átvitt értelemben a fullasztó-nyomasztó-levegőtlen helyek, helyzetek. A lefojtott indulatok és érzések. A várakozás, a tett előtti állapot, a vihar előtti csend. A pirkadat, a lélek virradata, a mély tudati szint.

A Halakhoz rendelt tulajdonságok a spiritualitás, a szeretet, a lélek mélysége; negatív oldala a túlzott befolyásolhatóság, a szilárd meggyőződések hiánya.

Keleti megfelelője a Kakas, Madár vagy Páva. Az ezekhez kapcsolódó jelentéstartalom a Nap ébredése, a Tavasz kezdete, a Lélek pirkadata.

A Hal szimbólum

A Hal a szaporasága, a rengeteg ikrája miatt a termékenység szimbóluma. Ehhez a jelentéskörhöz kapcsolódik a férfi (alak) és női (sikamlósság, szag) nemi szervekhez történő kapcsoltsága is. Emellett a hidegsége, pikkelyei, ezüst színe a halált idézi meg. Ez a kettős jelentés jól rezonál az időszakra jellemző kettősséggel.

Fontos keresztény szimbólum a Hal. A Biblia sok szálon kapcsolja Jézus Krisztus alakjához, a Hal Jézus szimbóluma. Ezen kívül az egy fejjel és három testtel ábrázolt hal a Szentháromság megjelenítője. A korai keresztények a vízzel való keresztelés szimbólumaként használták: a megkeresztelteket „halacskának” (pisciculi), a keresztelésre használt medencét „halastónak” (piscina) nevezték. A hal görög nevét (ikhtüsz) a „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó” rövidítéseként használták. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy nagyjából Jézus születésekor került a tavaszpont a Halak csillagképbe, ezzel kezdődött a Halak Korszaka, amelynek helyét a nemrég kezdődött Vízöntő Korszak vette át.

A Halak energiái

A Halak jelzi a tél végét, a tavasz ébredését. Ez a megújulás kezdete. De a valódi kibontakozáshoz még nincs elég meleg, nincs elég fény. Az energiák még visszafogottak, lefojtottak. De már mindenütt ott éledezik a föld és a nap ereje.

A rügyek kibomlása megindul, a mogyoró és a fűzfa barkái kinyílnak. Az ősszel földbe került mag végső pusztulása megalapozza az új élet, az új ciklus születését. Elindulnak az élet csírái. De a késői fagyok ideje ez, amelyek visszafogó hatásúak, sok megindult életet elpusztítanak.

Az állatok éledésének ideje ez. Kialakulnak a párok. A madarak belekezdenek éneklős időszakukba: a néphagyomány szerint Mátyás (február 24.) osztja ki a madarak sípjait. Március 19. József napján a Méhek kirajzásának napja, de a gólyák megérkezését is innentől várjuk.

Ez az időszak a Halak víz alatti csendes világát idézi. Az óceáni érzést, a mélységet, a feloldódást. Ebben a víz alatti közegben ott lappang az élet. Az élet őstengere, ősalapja ez. A nedves közegekhez a szaporaság, az élet forrása kapcsolódik. A mocsár bujasága, rejtélyessége, amely az enyészet és a hemzsegő élet kettősségének otthona ilyenkor. Ilyenkor a csepp visszatér az óceánba: a különálló feloldódik az Egységben.

Ilyenkor a teremtő energiák még gúzsba vannak kötve, nem tudnak kibontakozni. Lefojtott életenergia jellemzi, amely majd a Kos időszakban fog berobbanni.

A belső rend, az összegzés, az újjászületésre való felkészülés időszaka. Az ilyenkor megjelenő halál a minőségileg átalakító erő. A böjt ideje ez, ami a testi-lelki megtisztulást segíti elő. Ez az áldozat készíti elő a megújulást, a feltámadást.

A Halak időszakhoz kapcsolódik az Együgyű archetípus, amely a keleti látásmódot, attitűdöt fejezi ki: hagyni és elfogadni azt, ami történik; átadni magunkat a semmittevésnek, ezzel hatva a világra.

Kapcsolódó mitológia

Poszeidón / Neptunus

A Halak egyik uralkodó bolygója a Neptunusz, így ide kapcsolódik a Poszeidón/Neptunus tengeristen, emellett a földrengések és a lovak kékhajú istene. Zeusz és Hádész testvére, a világ felosztásánál neki jutott a tenger feletti uralom. Mint tengeristen, vad és haragvó természetű. Hozzá rendelik a szárazföldön az élőlényeket tápláló vízforrásokat. Ő alkotta a mondabeli Atlantiszt.

Az ókori Rómában Neptunus egy ősi agráristen, aki a földet megtermékenyítő nedvesség kifejezője volt. Később olvadt össze Poszeidón alakjával, és vált klasszikus tengeristenné.

Aktív erőt képvisel, amely mozgásba hozza a földet. Ehhez kapcsolódó mondák a Démétérrel való szerelmi történetek, amely a földet megtermékenyítő víz aspektusát fejezik ki a tengeristennek.

Ide kapcsolódnak a tenger öregjei, Proteusz és Néreusz is. Mondáik szerint alakváltók és változékonyak, akár a tenger. És minden kérdésre tudják a választ, de ahhoz, hogy a kíváncsi vándor is hozzájusson ezekhez, ki kellett bírnia a szeszélyes alakváltozások veszélyét, meg kellett tartania, amíg az eredeti formájává változtak vissza.

Aphrodité

A monda szerint a Tüphon tengeri kígyóval vívott harc során Aphroditének és fiának, Erósznak menekülniük kellett. Ebben két hal segítette őket, akik jutalmul felkerültek az égboltra a Halak csillagkép formájában. Aphrodité tenger- és termékenységistennő is, így a mítosz mellett ezekkel is kötődik a Halak időszakhoz.

A Halak lelki üzenete

A víz teremtő és elmosó ereje

A Víz elem – ami a Halak időszakéban ennyire domináns – megidézi a termékenységet, a mi belső termékenységünket is. Ide tartoznak az álmok, látomások, az inspiráció. Ebből a belső termékeny vízből ered az intuíció, a belső hang. Ez a spirituális belső utazások, a meditáció időszaka. Felmerülhet bennünk a kérdés: Életem mely területein lenne szükségem több fantáziára? Mely területeimet, szerepeimet élem – akár túlságosan – az álmaim szerint? Hogyan tudnék jobban figyelni a belső hangomra?

A Bak időszakban jellemző tiszta rend és struktúra korlátait ebben az időszakban magunk mögött hagyhatjuk. A biztos pontok, határok amelyek a Vízöntő időszakban elkezdtek eltűnni, itt, a Halak időszak vizes közegében teljesen elmosódnak. A határok eltűnése lehetőséget ad az eddig oly nyilvánvaló dolgok, igazságok, elvek, életcélok megkérdőjelezésére. Hogy megszabaduljunk a meghaladott dolgoktól, hamis bizonyosságoktól. Átgondolhatjuk és megkérdőjelezhetjük saját szerepeinket. Felmerülhet bennünk a kérdés: Melyik szerepem valóban az enyém? Mely elveim, életcéljaim meghaladottak? Mennyire tudom tartani a határaimat? Mely területeken adom fel önmagamat?

A Halak időszak üzenete az, hogy nincs abszolút igazság. Minden nézőpont lehetséges, elfogadható és valós. Negatívként megélve elhozhatja az életünkbe a határozott álláspont hiányát. Az igazságok, törvények elmosódását. Végig gondolhatjuk: Mely életterületeimen képviselem az általánosan elfogadott igazságokat? És melyeken nem?

Az óceán mélye

A Halak megidézi a mély vizek, a víz alatti világok csendjét. A tenger, az óceán mélye a tudattalant jelképezi. Ebben az időszakban lemerülhetünk ennek mélyére. Megélhetjük, hogy a legbelső lényünk határtalan és örök. A csillagképen ellenkező irányba úszó halak egyszerre jelölik az Egységbe való elmerülést, másrészről az abból való kiválást is. A Halak időszakban megélhetjük ezt az egységet, az óceáni érzésbe való elmerülést. A forráshoz, az élet ősforrásához való visszatérést. Az egység, az óceáni élmény megpendíti bennünk a kérdést: Életem mely területén tudom megélni az egységet? Megélem-e bármely kapcsolatomban, vagy a magam részéről a teljes elfogadást?

A Halak időszakhoz kapcsolódik másokra való figyelem és az együttérzés. A feltétel nélküli szeretet és elfogadás. A fájdalom és a szenvedés átélése. Együttérzés és kötődés minden élővel. Önfeláldozás és áldozat. Ez az időszak minket is arra hív, hogy megéljük ezt a kapcsolódást, a többi lélek szenvedését. Felhozhatja bennünk a kérdéseket: Életem mely területén vagyok önző? És melyiken önzetlen?

Az óceáni állapotban megélhetjük a teljes odaadást, passzivitást. Hagyjuk magunkat sodródni az áramlatokkal. Nem úszunk. Bármit hoz az élet, azt elfogadjuk. Mert minden rendjénvaló. Ha ennek negatív oldala jelenik meg, akkor megélhetjük a káoszt, az önámítást, a határozott álláspont hiányát és az elveszettség élményét. Ennek kapcsán érkezhetnek a kérdések: Mely területeken tudom elengedni a kontrollt, és átadni magamat a élet és a sors áramlatának? Életem mely területein jellemző rám az önámítás, az illúzió? Melyeken áltatom magam hamis reményekkel?

Feloldódás az óceáni érzésben - a Halak időszak lelki üzenete; Halak csillagkép
Feloldódás az óceáni érzésben – a Halak időszak lelki üzenete
Felhasznált irodalom
 • Bethsabée Blumel – Michel Guillemot: Szimbólumok lexikona – Larousse. Saxum Kiadó Kft., 2009.
 • Pál József – Újvári Edit – Andrási Judit et al.: Szimbólumtár – Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Balassi Kiadó; online verzió: ttp://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm
 • Hans Biedermann: Szimbólumlexikon. Corvina Kiadó, 1996
 • Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András – Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 2010
 • Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006
 • Antalfai Márta: Alkotás és kibontakozás. A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata. Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2016. Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó Kft., 1997.
 • Clauss Riemann: Mély forrás. Bioenergetic Kft., 2004
 • Brigitte Hamann: A tizenkét archetípus – Az állatöv és a személyiségstruktúra. BIOENERGETIC Kiadó Kft., 2020
 • Falvay Károly: Az esztendő köre. Két Hollós Kiadó
 • Nink Gabriella: Fényüzenet – Önismereti és műveltségi írások. LIBRA Magyarország Kft., 2023
 • https://arnyekesfeny.hu/
 • https://jelesnapok.oszk.hu/prod/nyito

Inspirációs feladatok

Keress egy műalkotást, Dixit kártyát vagy bármilyen képet, ami megidézi számodra az Egység megélését! Mit fejez ki számodra ez a kép? Te miben éled meg ezt az egységet?

Hallgasd meg Smetana Moldva című darabját! Először csak hallgasd, lehetőleg csukott szemmel, majd vegyél elő papírt és lehetőleg vízfestéket (jól felvizezve, esetleg eleve vizes papíron használd), és kezdj el alkotni szabadon a zene hangulatára! Milyen címet adnál a képnek?

Menj ki a természetbe, szívd magadba a Halak energiáit! Csukd be a szemed, vegyél néhány mély levegőt, és engedd, hogy a tested ellazuljon! Milyen kép, gondolat, emlék, érzés jut eszedbe arról, amikor elengeded a kontrollt, és hagyod magad sodródni az árral! Ha haza értél, rajzold le ezt a megjelenő képet, és adj címet az alkotásnak!

Megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat? Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz!

Ha nem szeretnél lemaradni az aktuális időszak lelki tartalmairól, szimbolikájáról, iratkozz fel Hírlevelünkre.

Ez az oldal az EU-s előírásoknak megfelelően sütiket használ. Kérem, engedélyezze a sütik felhasználását! További információ: info@lelekzugoly.hu

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás